• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 23: Dòng 23:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
   +
  ===Toán & tin===
   +
  =====(toán (toán logic )ic ) khái niệm, quan niệm=====
   +
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  Dòng 39: Dòng 42:
  :[[need]]
  :[[need]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
   +
  [[Thể_loại:Toán & tin]]

  15:41, ngày 25 tháng 2 năm 2009

  /ˈnoʊʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ý niệm, khái niệm
  a vague notion of...
  một khái niệm mơ hồ về...
  to have no notion of...
  chẳng có một ý niệm gì về...
  Ý kiến, quan điểm
  such is the common notion
  đó là ý kiến chung, đó là quan điểm chung
  Ý định
  he has no notion of resigning
  nó không có ý định từ chức
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đồ dùng lặt vặt, tạp hoá
  notion store
  ( định ngữ) hàng tạp hoá

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán (toán logic )ic ) khái niệm, quan niệm

  Kỹ thuật chung

  khái niệm
  logical notion
  khái niệm logic
  quan điểm
  quan niệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X