• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm)
  Hiện nay (01:13, ngày 25 tháng 7 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (thêm)
   
  Dòng 4: Dòng 4:
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===
  -
  =====Buồn cười; lố bịch; lố lăng=====
  +
  =====Buồn cười; lố bịch; lố lăng, nực cười=====
  ::[[a]] [[ridiculous]] [[man]]
  ::[[a]] [[ridiculous]] [[man]]
  ::một người lố bịch
  ::một người lố bịch
  ::[[a]] [[ridiculous]] [[speech]]
  ::[[a]] [[ridiculous]] [[speech]]
  -
  ::một bài diễn văn lố bịch tức cười, nực cười
  +
  ::một bài diễn văn lố bịch tức cười
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==

  Hiện nay

  /rɪˈdɪkjuləs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Buồn cười; lố bịch; lố lăng, nực cười
  a ridiculous man
  một người lố bịch
  a ridiculous speech
  một bài diễn văn lố bịch tức cười

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X