• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (04:56, ngày 8 tháng 6 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">'trainiŋ</font>'''/ < =====
  +
  =====/'''<font color="red">'trainiŋ</font>'''/ =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  Hiện nay

  /'trainiŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dạy dỗ, sự huấn luyện, sự rèn luyện, sự đào tạo; quá trình huấn luyện, quá trình đào tạo
  training of troops
  sự huấn luyện quân
  (thể dục,thể thao) sự tập dượt
  to go into training
  bước vào đợt tập dượt
  to be in training
  được tập dượt tốt; sung sức
  to be out of training
  không được tập dượt; không sung sức
  Sự uốn cây
  (quân sự) sự chĩa súng, sự nhắm bắn

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự cải tạo (lòng sông)
  sự chỉnh trị

  Toán & tin

  huấn luyện
  computer-based training
  huấn luyện bằng máy tính
  training materials
  tài liệu huấn luyện
  training time
  thời gian huấn luyện
  huấn luyện, đào tạo

  Xây dựng

  sự huấn luyện

  Điện

  sự tập dượt
  việc đào tạo
  on-the-job training
  việc đào tạo tại chỗ

  Kỹ thuật chung

  sự đào tạo
  sự hướng dẫn

  Kinh tế

  bồi dưỡng
  on-site training
  bồi dưỡng tại hiện trường
  on-the-job training
  bồi dưỡng tại chức
  training centre
  trung tâm huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng
  đào tạo
  huấn luyện
  business training
  huấn luyện doanh nghiệp
  commercial training
  huấn luyện thương nghiệp
  field training
  huấn luyện thực địa
  in-house training
  huấn luyện tại xưởng
  industrial training
  huấn luyện công nghiệp
  on-site training
  huấn luyện thực địa
  personality training
  huấn luyện tính cách
  sensitivity training
  sự huấn luyện tính nhạy cảm (cho một hoạt động nghề nghiệp)
  staff training
  huấn luyện nhân viên
  technical training center
  trung tâm huấn luỵên kỹ thuật
  training centre
  trung tâm huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng
  training ship
  tàu huấn luyện
  training ship
  tàu huấn luyện (cho thủy thủ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X