• (đổi hướng từ Batted)
  /bæt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thể dục,thể thao) gậy (bóng chày, crikê); (từ cổ,nghĩa cổ) vợt (quần vợt)
  Vận động viên bóng chày, vận động viên crikê ( (cũng) batsman))
  (từ lóng) cú đánh bất ngờ
  Bàn đập (của thợ giặt)
  to be at bat
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) giữ một vị trí quan trọng (đánh bóng chày)
  (nghĩa bóng) giữ vai trò quan trọng
  to carry out one's bat
  thắng, giành được thắng lợi, không bị loại khỏi vòng
  to come to bat
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) gặp phải một vấn đề khó khăn hóc búa; phải qua một thử thách gay go
  to go to the bat with somebody
  thi đấu với ai
  off one's own bat
  một mình không có ai giúp đỡ, đơn thương độc mã
  right off the bat
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngay lập tức, không chậm trễ

  Ngoại động từ

  (thể dục,thể thao) đánh bằng gậy (bóng chày, crikê)

  Danh từ

  (động vật học) con dơi
  con dơi
  s blind as a bat
  Mù tịt
  to have bats in one's belfry
  gàn, dở hơi
  like a bat out of hell
  thật nhanh, ba chân bốn cẳng

  Danh từ

  (từ lóng) bước đi, dáng đi
  at a good (rare) bat
  thật nhanh
  to go full bat
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi thật nhanh, ba chân bốn cẳng

  Ngoại động từ

  Nháy (mắt)
  to bat one's eyes
  nháy mắt
  not to bat an eyelid
  không chợp mắt được lúc nào
  Cứ điềm nhiên, cứ phớt tỉnh

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự chè chén linh đình; sự ăn chơi phóng đãng
  to go on a bat
  chè chén linh đình; ăn chơi phóng đãng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  gạch nửa viên

  Giải thích EN: A piece of brick that is large enough to use in wall construction and is cut transversely so as to leave one end whole..

  Giải thích VN: Một viên gạch đủ to để sử dụng trong một bức tường và được cắt ngang để lại một phần nguyên vẹn.

  viên gạch nửa

  Kỹ thuật chung

  con dơi
  gạch khuyết
  gạch vỡ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun, verb
  bang , belt , blow , bop , crack , knock , rap , slam , smack , sock , strike , swat , thump , thwack , wallop , whack , whop

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X