• (đổi hướng từ Diagonals)
  /dai´ægənəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chéo
  diagonal cloth
  vải chéo go

  Danh từ

  Đường chéo
  Vải chéo go

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đường chéo
  dominant main diagonal
  đường chéo chính bội
  principal diagonal
  đường chéo chính
  secondary diagonal of a determiant
  dường chéo phụ của một định thức


  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  đường chéo, chéo

  Xây dựng

  thanh xiên (giàn)

  Kỹ thuật chung

  nghiêng
  diagonal buttress
  cột chống nghiêng
  diagonal crack
  vết nứt nghiêng
  diagonal fault
  phay nghiêng
  đường chéo
  diagonal matrix
  ma trận đường chéo
  diagonal method
  phương pháp đường chéo
  diagonal of a square matrix
  đường chéo của ma trận vuông
  diagonal of the pile cross section
  đường chéo của tiết diện ngang của cọc
  diagonal pitch
  bước tính theo đường chéo
  dominant main diagonal
  đường chéo cạnh chính
  dominant main diagonal
  đường chéo chính trội
  off-diagonal
  ngoài đường chéo
  off-diagonal element
  phần tử ngoài đường chéo
  principal diagonal
  đường chéo chính
  secondary diagonal
  đường chéo phụ
  thanh chéo
  diagonal (incompression)
  thanh chéo chịu nén
  diagonal (intension)
  thanh chéo chịu kéo
  diagonal brace
  cặp thanh chéo
  diagonal strut
  thanh chéo (chịu nén)
  diagonal truss rod
  thanh chéo trong giàn
  end diagonal bar
  thanh chéo ở biên
  space diagonal bar
  thanh chéo không gian
  tension diagonal
  thanh chéo chịu kéo
  thanh chống xiên
  thanh giằng
  diagonal bracing
  thanh giằng chéo
  diagonal member rod
  thanh giằng chéo
  thanh xiên
  ascending diagonal
  thanh xiên hướng lên
  auxiliary diagonal
  thanh xiên phụ
  compression diagonal
  thanh xiên chịu nén
  descending diagonal
  thanh xiên hướng xuống
  diagonal of structure
  thanh xiên cấu tạo
  diagonal strut
  thanh xiên (chịu nén)
  diagonal web member
  thanh xiên thân giàn
  inverse diagonal (ofX-type lattice truss)
  thanh xiên đối (của hệ giằng chéo chữ X)
  inverse-diagonal truss
  kèo thanh xiên nối
  main diagonal
  thanh xiên chính
  main diagonal
  thanh xiên của dàn
  truss diagonal
  thanh xiên ở góc
  X-diagonal
  thanh xiên giao nhau

  Địa chất

  đường chéo, đường xiên, (thuộc) đường chéo, đường xiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X