• (đổi hướng từ Taps)
  /tæp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vòi, khoá (nước) (như) faucet
  to turn the tap on
  mở vòi
  to turn the tap off
  đóng vòi
  Sự mắc rẽ vào điện thoại để nghe trộm
  Nút thùng rượu
  Loại, hạng (rượu)
  wine of an excellent tap
  rượu vang thượng hạng
  Quán rượu, tiệm rượu
  Mẻ thép (chảy ra lò)
  (kỹ thuật) bàn ren, tarô
  on tap
  trong thùng có vòi; trong thùng (về bia..)
  Có thể có ngay khi cần đến

  Ngoại động từ

  Ráp vòi (vào thùng); mở vòi, đóng vòi
  Rút chất lỏng ra từ (cái gì)
  to tap a cask of cider
  rút rượu táo trong thùng ra
  Cạo mủ (chích, cắt vỏ cây để lấy nhựa); gom (nhựa cây) bằng cách cạo mủ
  to tap rubber-trees
  rạch cây cao su lấy mủ
  Khoan, tiện ren
  Cho (thép) chảy ra (khỏi lò)
  Rút ra, bòn rút; vòi, bắt đưa, bắt nộp
  to tap someone for money
  vòi tiền ai; bòn rút tiền ai
  to tap someone for information
  bắt ai cung cấp tin tức
  Mắc rẽ vào điện thoại (để nghe trộm)
  Đề cập đến, bàn đến (một vấn đề)
  Đặt quan hệ với, đặt quan hệ buôn bán với (một nước)
  Cầu xin (ai)
  (kỹ thuật) ren

  Nội động từ

  Rút (chất lỏng) qua vòi của thùng
  to tap off some cider
  mở vòi rút rượu táo ra

  Danh từ, số nhiều taps

  Cái gõ nhẹ, cái vỗ nhẹ, cái đập nhẹ, cái tát khẽ
  Tiếng gõ nhẹ
  to hear a tap at the window
  nghe có tiếng gõ nhẹ ở cửa sổ
  ( số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (quân sự) tiếng kèn hiệu cuối cùng trong ngày, báo hiệu tắt hết các đèn

  Ngoại động từ

  Gõ nhẹ, vỗ nhẹ, đập nhẹ, khẽ đập, tát nhẹ
  to tap someone on the shoulder
  vỗ nhẹ vào vai ai
  to tap at the door
  gõ nhẹ vào cửa

  Nội động từ

  ( + at/on something) gõ
  Who's that tapping at the window?
  Ai gõ cửa sổ thế?

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Vòinước, lỗ xả, nút, tarô, (v) khoan lỗ, cắt ren, mắcdây rẽ, nối nhánh, chồn nhẹ 

  Vòinước, lỗ xả, nút, tarô, (v) khoan lỗ, cắt ren, mắcdây rẽ, nối nhánh, chồn nhẹ 

  Cơ khí & công trình

  chồn (nhẹ)
  sự va đập nhẹ
  thải (chất lỏng)
  van (nước, khí)

  Xây dựng

  ống xả (nước)
  vòi khí
  vòi tháo nước

  Điện lạnh

  chỗ lấy điện ra (không phải đầu mút)
  chỗ lấy nước ra
  đầu lấy điện ra

  Điện

  dây đấu rẽ
  điểm nối dây

  Giải thích VN: Điểm nối cuộn dây ở ngoài các đầu dây.

  Kỹ thuật chung

  bàn ren
  bulông đầu vuông
  cắt ren
  dẫn
  đập nhẹ
  đầu vòi
  dây nhánh
  lỗ xả
  nút
  phân nhánh
  ống thải
  rẽ
  rót
  rót ra (từ lò nung chảy thủy tinh)
  sự phân nhánh
  tarô
  van
  vòi
  vòi (điều chỉnh)
  vòi nước

  Kinh tế

  bơm
  vòi
  xả

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X