• Thông dụng

  Động từ

  To insinuate, to allude to, to hint (at)
  qua bài diễn văn khai mạc ông cảnh sát trưởng muốn ám chỉ thói quan liêu đáng trách của lực lượng cảnh sát địa phương
  by the inaugural speech, the chief constable wishes to allude to the blameworthy bureaucracy of the local police
  anh ám chỉ rằng tôi ngu chứ
  do you want to imply that I am stupid?
  bức biếm hoạ này ám chỉ những người thích nhìn đồng hồ trông cho mau đến giờ về
  this caricature makes an allusion to the clock-watchers
  thái độ hống hách của ta ám chỉ rằng các anh thuộc cấp của ta
  her authoritative attitude insinuates that you are her subordinates
  anh ta giơ năm ngón tay lên ám chỉ phải hối lộ năm trăm đô la Mỹ
  the fact he raises his five fingers hints at a requisite bribe of USD 500

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  insinuate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X