• Thông dụng

  Detonator.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blaster
  blaster cap
  blasting cap
  ngòi nổ chậm
  delay blasting cap
  ngòi nổ dùng điện
  electric blasting cap
  ngòi nổ tức thời
  instantaneous blasting cap
  ngòi nổ điện
  electric blasting cap
  blasting fuse

  Giải thích VN: Loại dây làm bằng vật liệu cháy chậm, được nhúng vào hay chứa chất nổ, dùng để dẫn cháy hay khai hỏa thuốc nổ từ xa. Tỉ lệ cháy của tính theo feet mỗi giây được định trước .[[ ]]

  Giải thích EN: A length of slow-burning material containing or saturated with a combustible substance; used to lead to and set off an explosive charge from a distance. It has a given burning rate in feet per minute.

  cap
  detonating cap
  detonator
  ngòi nổ áp lực cao
  high-tension detonator
  ngòi nổ bằng điện
  electric detonator
  ngòi nổ chậm
  delay detonator
  ngòi nổ trung gian
  intermediate detonator
  ngòi nổ tức thì
  instantaneous detonator
  ngòi nổ tức thời
  instantaneous detonator
  ngòi nổ điện
  electric detonator
  sự nổ của ngòi nổ
  exploding of detonator
  exploded views
  exploder
  ngòi nổ tác dụng chậm
  decay action exploder
  ngòi nổ điện
  electric exploder
  explosive cap
  fuse
  ngòi nổ chậm
  electric delay fuse
  ngòi nổ điện
  electronic fuse
  ngòi nổ định giờ
  time fuse
  fuze
  igniter
  ngòi nổ mìn
  mine igniter
  lighter
  percussion cap
  primer
  ngòi nổ chậm
  inert primer
  ngòi nổ sở
  shop primer
  ngòi nổ hai thành phần
  two-pack primer
  priming cartridge
  smift

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X