• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  rest

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  deposit
  sự lắng thành nhựa
  gummy deposit
  sự lắng đọng phù sa
  deposit of sediment
  sự lắng đọng trầm tích
  deposit of sediment
  deposition
  sự lắng bùn lấp kín kênh
  canal scaling (bydeposition of silt)
  sự lắng đọng bùn cặn
  deposition of silt
  sự lắng đọng bùn cát
  deposition of sediments
  sự lắng đọng hóa học từ hơi
  chemical vapor deposition (CVD)
  sự lắng đọng khô
  dry deposition
  sự lắng đọng không chặt
  bulk deposition
  sự láng đọng trục pha hơi
  vapor-phase axial deposition
  precipitation
  sự lắng bụi
  dust precipitation
  sự lắng tách sáp
  wax precipitation
  sedimentation
  sự lắng cặn nước thải
  waste water sedimentation
  settlement
  sự lắng ban đầu
  initial settlement
  sự lắng bộ
  primary settlement
  sự lắng thứ cấp
  secondary settlement
  settling
  sự lắng (của sơn)
  settling (ofpaint)
  subsidence

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  collapse
  defecation
  sự lắng trong bản
  main defecation
  sự lắng trong dịch đường
  saccharate defecation
  sự lắng trong khô
  defecation with dry lime
  sự lắng trong liên tục
  continuous defecation
  sự lắng trong nhiệt độ cao
  hot defecation
  sự lắng trong nhiệt độ thấp
  cold defecation
  sự lắng trong phân đoạn
  fractional defecation
  sự lắng trong tiên tiến
  progressive defecation
  deposition
  elutriation
  sedimentation
  sự lắng ly tâm siêu tốc
  ultracentrifugal sedimentation
  set
  subsidence

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X