• Thông dụng

  Tính từ.

  Smooth; glossy.
  láng bóng
  smooth and shiny.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  brilliant
  floated
  lớp láng mặt hoàn thiện
  floated finish
  glaze
  máy mài lớp láng
  glaze grinder
  glossy
  giấy láng
  glossy millboard
  giấy láng
  glossy paper
  lustrous
  troweled
  troweling
  village
  làng an dưỡng
  health-resort village
  làng bao
  village of circular development
  làng lịch sử
  historic village
  làng nghỉ
  holiday village
  làng olimpic
  olympic village
  làng xây (thánh) vòng
  village of circular development
  làng xây tập trung
  village of compact development
  làng xây theo tuyến
  village of ribbon development
  quảng trường () làng
  village square
  sự xây dựng làng hình thoi
  spindle-pattern village development
  sự xây dựng làng hình tròn
  ring-pattern village development
  đình làng
  village hall
  đường làng
  village road
  charnel-house
  feretory
  mausoleum
  sepulcher
  tomb
  decant
  deposition
  bùn lắng
  sludge deposition
  chỉ số lắng đọng
  deposition value
  hệ số lắng
  deposition rate factor
  hiệu suất lắng
  rate of deposition
  lắng đọng thành lớp
  bedding deposition
  mặt lắng đọng
  deposition plane
  phù sa bồi lắng
  sediment deposition
  sự lắng bùn lấp kín kênh
  canal scaling (bydeposition of silt)
  sự lắng đọng bùn cặn
  deposition of silt
  sự lắng đọng bùn cát
  deposition of sediments
  sự lắng đọng hóa học từ hơi
  chemical vapor deposition (CVD)
  sự lắng đọng khô
  dry deposition
  sự lắng đọng không chặt
  bulk deposition
  sự láng đọng trục pha hơi
  vapor-phase axial deposition
  tốc độ lắng
  deposition rate
  tốc độ lắng đọng
  rate of deposition
  elutriate elongation
  pour off
  precipitate
  sedimentary
  settle
  lắng xuống
  settle on
  vòng lắng
  settle ring
  standstill
  tranquil
  biển lặng
  tranquil sea
  chảy lặng
  tranquil flow
  dòng chảy lặng
  tranquil flow
  dòng yên lặng
  tranquil flow
  máng venturi dòng lặng
  tranquil flow venturi
  máng đo dòng chảy lặng
  tranquil flow flume

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X