• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Số trung bình, mức trung bình; sự ước lượng trung bình===== ::each of us [[eats...)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  /'ævəridʤ/
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  06:05, ngày 26 tháng 11 năm 2007

  /'ævəridʤ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Số trung bình, mức trung bình; sự ước lượng trung bình
  each of us eats nine kilos of rice per month on average
  trung bình thì mỗi người chúng ta ăn chín ký gạo mỗi tháng
  to take (strike) an average
  lấy số trung bình
  below the average
  dưới trung bình
  above the average
  trên trung bình
  Loại trung bình, tiêu chuẩn bình thường
  (hàng hải) tổn thất hàng hoá do gặp nạn trên biển

  Tính từ

  Trung bình
  average output
  sản lượng trung bình
  average value
  giá trị trung bình
  Bình thường, vừa phải, theo tiêu chuẩn thông thường
  an average man
  người bình thường
  of average height
  có chiều cao vừa phải (trung bình)
  man of average abilities
  người có khả năng bình thường

  Ngoại động từ

  Tính trung bình; đạt trung bình là, trung bình là
  to average a loss
  tính trung bình số thiệt hại
  to average six hours a day
  làm việc trung bình là sáu tiếng một ngày

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  trị số trung bình

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  sự bình quân

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chuẩn
  average long-term runoff
  tiêu chuẩn dòng chảy trung bình
  giá trị trung bình
  average value theorem
  định lý giá trị trung bình
  quadratic average value
  giá trị trung bình toàn phương
  mức
  mức trung bình
  above average
  trên mức trung bình
  at the average
  ở mức trung bình
  average field-strength level
  mức trung bình của trường
  average level of the ground
  mức trung bình của mặt đất
  average modulation depth
  mức trung bình biến điệu
  average signal level
  mức trung bình của tín hiệu
  effective average
  mức trung bình hiệu lực
  geometrical average
  mức trung bình nhân
  số trung bình
  average error
  sai số trung bình
  average fading frequency
  tần số trung bình tắt dần
  average frequency
  tần số trung bình
  average frequency spectrum
  phổ tần số trung bình
  average value of a signal
  trị số trung bình của tín hiệu
  geometric average
  số trung bình nhân
  one second average
  trị số trung bình theo giây
  sự hỏng hóc
  tiêu chuẩn
  average long-term runoff
  tiêu chuẩn dòng chảy trung bình

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  quy tắc tỉ lệ
  số bình quân
  Associated Press Average of 60 Stocks
  số bình quân 60 loại cổ phiếu của Liên hiệp Báo chí Mỹ
  average of relatives
  số bình quân tương đối
  check average
  số bính quân mỗi kiểm số
  compound average
  số bình quân kép
  Dow Jones Stock Average (index)
  Chỉ số bình quân Dow Jones (của thị trường chứng khoán Mỹ)
  moving average
  số bình quân di động (thống kê)
  Nikkei Stock Average
  Chỉ số bình quân Nikkei
  on the average
  theo số bình quân
  stock average
  chỉ số bình quân chứng khoán cổ phiếu
  stock price average
  số bình quân giá chứng khoán
  utility average
  chỉ số bình quân Dow jones các ngành dịch vụ công cộng
  wage average
  cơ cấu, số bình quân tiền lương
  weighted average
  số bình quân gia quyền, đã chỉnh bình
  số trung bình
  average sum
  tổng số trung bình
  moving average
  số trung bình động
  ratio-to-moving average method
  phương pháp tỉ số-trung bình trượt
  rough average
  số trung bình gần đúng
  rough average
  số trung bình ước chừng
  strike an average
  tính lấy số trung bình
  strike an average (to...)
  tính lấy số trung bình
  yearly average
  số trung bình hàng năm

  Nguồn khác

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Mean, norm, usual, standard: The Bell Inn is certainlyfar above average in accommodation, food quality, and service. 2on average. in the main, generally, normally, usually,ordinarily, typically, customarily, as a rule, for the mostpart: On average, I go abroad twice a year on business.
  Adj.
  Normal, common, usual, customary, general, typical,ordinary, regular: On an average day, the museum has about2,000 visitors.
  Mediocre, middling, run-of-the-mill,commonplace, common, ordinary, undistinguished, unexceptional,Colloq so so: Boris is only an average violinist, but he's avirtuoso on the harmonica.

  Oxford

  N., adj., & v.

  N.
  A the usual amount, extent, or rate. bthe ordinary standard.
  An amount obtained by dividing thetotal of given amounts by the number of amounts in the set.
  Law the distribution of loss resulting from damage to a ship orcargo.
  Adj.
  Usual, ordinary.
  Estimated or calculated byaverage.
  V.tr.
  Amount on average to (the sale of theproduct averaged one hundred a day).
  Do on average (averagessix hours' work a day).
  A estimate the average of. bestimate the general standard of.
  Baseball a batter's safe hits per time at bat. bowling averageCricket a bowler's conceded runs per wicket taken. law ofaverages the principle that if one of two extremes occurs theother will also tend to so as to maintain the normal average.on (or on an) average as an average rate or estimate.
  Averagely adv. [F avarie damage to ship or cargo (see sense3), f. It. avaria f. Arab. ' awariya damaged goods f. ' awardamage at sea, loss: -age after damage]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X