• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 34: Dòng 34:
  =====(thông tục) pha rượu mạnh vào (để uống)=====
  =====(thông tục) pha rượu mạnh vào (để uống)=====
   +
   +
  =====Tăng đột ngột, tăng vọt=====
   +
  ===Cấu trúc từ ===
  ===Cấu trúc từ ===
  =====[[spike]] [[somebody's]] [[guns]] =====
  =====[[spike]] [[somebody's]] [[guns]] =====

  03:12, ngày 23 tháng 5 năm 2010

  /spaik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cây oải hương (như) spike lavender
  Cá thu con (dài chưa quá 6 nisơ)
  Đầu nhọn; gai (ở dây thép gai)
  Que nhọn, chấn song sắt nhọn đầu
  Đinh đế giày (đinh nhọn đóng vào đế giày để cho khỏi trượt)
  Đinh đóng đường ray
  Thanh hàng rào nhọn
  Cụm hoa

  Ngoại động từ

  Đóng đinh vào (giầy..)
  Cắm que nhọn; lắp chấn song nhọn đầu
  Đâm, làm bị thương (bằng vật nhọn đầu)
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như lace
  Bịt miệng (nòng súng)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chấm dứt (một ý kiến...)
  (thông tục) pha rượu mạnh vào (để uống)
  Tăng đột ngột, tăng vọt

  Cấu trúc từ

  spike somebody's guns
  làm mất tác dụng; vô hiệu quá, làm hỏng kế hoạch (của một đối thủ)

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  đóng đinh đường
  double spike
  đóng đinh đường kép

  Toán & tin

  đỉnh nhọn, xung nhọn

  Xây dựng

  đinh cămpông
  đóng bằng đinh
  que nhọn

  Điện tử & viễn thông

  vạch cộng hưởng

  Kỹ thuật chung

  bulông
  spike driver
  chìa vặn bulông
  cọc nhọn
  đầu nhọn
  đinh
  barge spike
  đinh móc thân vuông
  boat spike
  đinh ray
  cut spike
  đinh đóng đầu vát
  decking spike
  đinh mấu
  displacement spike
  đỉnh dịch chuyển
  dog spike
  đinh đóng
  dog spike
  đinh giữ ray
  dog spike
  đinh mấu
  dog spike
  đinh móc
  double spike
  đóng đinh đường kép
  fission spike
  vùng đỉnh phân hạch
  intermodulation noise spike
  đỉnh tiếng ồn xuyên biến điệu
  notched spike
  đinh móc
  notched spike
  đinh móc có ngạnh
  offset-head spike
  đinh đường đóng đàn hồi
  rail spike
  đinh cố định đường ray
  rail spike
  đinh ray
  rail spike
  đinh đường
  rail spike driving
  sự đóng đinh tà vẹt
  railroad spike
  đinh cămpông
  railroad spike
  đinh giữ đường ray
  railroad spike
  đinh móc tà vẹt
  roofing spike
  đinh móc mái
  screw spike
  đinh nhọn có ren
  screw spike
  đinh đường vặn
  spike antenna
  ăng ten đỉnh nhọn
  spike drawer
  thiết bị nhổ đinh đường
  spike drawer and driver
  thiết bị đóng và tháo đinh đường
  spike driver
  búa đóng đinh móc
  spike driver
  búa đóng đinh nóc
  spike driver
  máy đóng đinh
  spike for reinforcing rings
  đinh chốt vòng xiết
  spike machine
  máy đóng đinh
  spike maser
  búa móc đinh ray
  spike nail
  đinh dài
  Spike, Double-headed
  đinh đóng hai đầu
  Spike, Lock
  đinh đường đóng đàn hồi
  Spike, Screw
  đinh vặn
  spike-driver
  sự đóng đinh ray
  track spike
  đỉnh giữ ray
  track spike
  đỉnh mấu
  track spike
  máy móc đinh ray
  đỉnh nhọn
  screw spike
  đinh nhọn có ren
  spike antenna
  ăng ten đỉnh nhọn
  đinh ray
  spike maser
  búa móc đinh ray
  spike-driver
  sự đóng đinh ray
  track spike
  máy móc đinh ray
  đinh đầu bẹt
  đinh đường ray
  rail spike
  đinh cố định đường ray
  đinh lớn
  đinh mấu
  track spike
  đỉnh mấu
  đinh móc
  barge spike
  đinh móc thân vuông
  notched spike
  đinh móc có ngạnh
  railroad spike
  đinh móc tà vẹt
  roofing spike
  đinh móc mái
  spike driver
  búa đóng đinh móc
  đinh móc tường
  đột biến

  Giải thích VN: 1. Là đường vượt quá do sai số được tạo ra khi dùng máy quét và phần mềm raster hóa của nó.; 2. Là điểm dữ liệu dị thường vượt lên hoặc tụt xuống so với mặt nội suy biểu diễn phân phối các giá trị một thuộc tính của một diện tích.

  mấu
  móc sắt
  mũi nhọn
  plunger spike
  mũi nhọn chày dập
  phần tử mầm

  Kinh tế

  bông (lúa) cá thu non

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X