• (đổi hướng từ (be))
  /bi/

  Thông dụng

  (bất qui tắc) nội động từ & trợ động từ

  • ( số ít .was, số nhiều .were, .been)
  Thì, là
  the earth is round
  quả đất thì tròn
  he is a teacher
  anh ta là giáo viên
  she is the best singer
  cô ấy là ca sĩ tuyệt vời nhất
  Có, tồn tại, ở, sống
  there is a concert today
  hôm nay có một buổi hoà nhạc
  are you often in town?
  anh thường có ở tỉnh không
  to be or not to be, that is the question
  sống hay là chết, đó mới là vấn đề
  Trở nên, trở thành
  They'll be linguists in some years
  Vài năm nữa họ sẽ trở thành những nhà ngôn ngữ học
  Xảy ra, diễn ra
  when is the wedding to be?
  bao giờ đám cưới sẽ cử hành?
  Giá
  this book is five pence
  cuốn sách này giá năm xu
  Định, sẽ
  what time am I to come?
  mấy giờ tôi phải đến
  he is to leave for Hanoi tomorrow
  ngày mai nó sẽ đi Hà nội
  ( + động tính từ hiện tại) đang
  they are doing their work
  họ đang làm việc của họ
  ( + động tính từ quá khứ) bị, được
  the boy is scolded by his mother
  đứa bé bị mẹ mắng
  the house is being built
  ngôi nhà đang được xây
  Đã đi, đã đến
  I've been to Peking once
  Tôi đã đi Bắc kinh một lần
  has anyone been during my absence?
  trong khi tôi đi vắng có ai đến không?
  He's been and took my books
  (thông tục) cái thằng ấy đã đến lấy mất sách của tôi
  the be-all and end-all of sth
  cốt lõi, phần quan trọng của điều gì
  be yourself
  hãy bình tĩnh, hãy tự nhiên
  ...-to-be
  tương lai
  One's bride-to-be
  Vợ tương lai, vị hôn thê của ai
  a mother-to-be
  người phụ nữ mang thai, sản phụ (bà mẹ tương lai)

  Cấu trúc từ

  to be against
  chống lại
  to be for
  tán thành, đứng về phía
  to be apart
  sống cách xa nhau
  to be on fire
  đang cháy
  to be in love
  đang yêu
  to be away
  đi vắng

  Hình Thái từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X