• (đổi hướng từ Treasured)
  /treʒ.ər/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều treasures

  Châu báu (vàng, bạc, đá quý..); kho báu
  to amass a treasure
  tích luỹ của cải
  to bury a treasure
  chôn của
  ( số nhiều) của quý, vật quý (vật có giá trị cao)
  art treasures
  các đồ nghệ thuật quý
  his library contains treasures
  tủ sách của anh ấy có nhiều sách quý
  Tài sản tích lũy được
  (nghĩa bóng) của quý; người yêu quý, người đáng giá, người có giá trị cao
  my dearest treasure!
  của quý của anh!

  Ngoại động từ

  Quý trọng, quý như vàng, đánh giá cao
  he treasures your letters
  anh ấy quý những bức thư của chị như vàng
  Tích luỹ, để dành, trữ (của cải, châu báu...)
  (nghĩa bóng) trân trọng, giữ gìn, coi như của quý, rất yêu thương
  I treasure your friendship
  tôi rất quý trọng tình bạn của anh
  he treasures up memories of his childhood
  anh ấy trân trọng những ký ức thời thơ ấu

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kho bạc

  Kỹ thuật chung

  kho tàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X