• (đổi hướng từ Focussed)
  /'foukəs/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều focuses; .foci

  (toán học), (vật lý) tiêu điểm
  (nghĩa bóng) trung tâm, trọng điểm tâm
  (y học) ổ bệnh

  Ngoại động từ

  Làm tụ vào
  to focus the sun's rays on something
  làm tia nắng tụ vào vật gì
  Điều chỉnh tiêu điểm (của thần kinh)
  Làm nổi bật
  Tập trung
  to focus one's attention
  tập trung sự chú ý

  Nội động từ

  Tụ vào tiêu điểm; tập trung vào một điểm

  Cấu trúc từ

  to bring into focus; to bring to a focus
  làm nổi bật hẳn lên, nêu bật hẳn lên
  focus of interest
  điểm trọng tâm, điểm tập trung mọi sự chú ý
  in focus
  rõ ràng, rõ nét
  out of focus
  mờ mờ không rõ nét

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tiêu điểm, tập trung tại tiêu điểm

  Cơ - Điện tử

  Tiêu điểm, (v) làm hội tụ

  Cơ khí & công trình

  tiêu cự

  Xây dựng

  điều quang
  derivation of focus
  sự điều quang
  đối quang

  Kỹ thuật chung

  điểm hội tụ

  Giải thích VN: Điểm hội tụ của chùm tia điện tử trên màn hình đèn tia âm cực hay của đèn hình.

  điều tiêu
  focus for infinity
  điều tiêu đến vô cực
  focus lamp
  đèn điều tiêu
  focus modulation
  sự điều tiêu
  in focus
  được điều tiêu
  static focus
  sự điều tiêu tĩnh
  làm hội tụ
  sự hội tụ
  tập trung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X