• (đổi hướng từ Fuses)
  /fju:z/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cầu chì
  fuse-box
  tủ đựng cầu chì
  fuse-wire
  dây chì
  Ngòi, kíp, mồi nổ (bom, mìn...)

  Nội động từ

  Chảy ra (kim loại)
  Hợp nhất lại

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nút; (kỹ thuật ) kíp nổ
  instantaneous fuse
  kíp nổ tức thời


  Cơ - Điện tử

  Cầu chì, cái tự ngắt mạch, ngòi nổ, kíp mồi, (v)nấu chảy, làm nóng chảy, lắp kíp

  Xây dựng

  cái bảo vệ
  máy nổ mìn

  Y học

  cầu chì
  ngòi

  Điện

  cầu chảy
  a fuse has blown
  một cầu chảy đã bị nổ
  back-up fuse
  cầu chảy dự bị
  cartridge fuse
  cầu chảy hộp
  enclosed fuse
  cầu chảy kín
  expulsion fuse
  cầu chảy bật
  filament fuse
  cầu chảy dùng dây chảy
  fuse body
  vỏ cầu chảy
  fuse box
  hộp cầu chảy
  fuse holder
  giá kẹp cầu chảy
  fuse wire
  dây cầu chảy
  fuse wire
  dây chảy (trong) cầu chảy
  glass tube fuse
  cầu chảy ống thủy tinh
  granular quartz fuse
  cầu chảy thạch anh
  high voltage fuse
  cầu chảy cao áp
  holder fuse
  cầu chảy tay quay
  low voltage fuse
  cầu chảy hạ áp
  plate fuse
  cầu chảy dẹt
  plug fuse
  cầu chảy cắm
  plug fuse
  cầu chảy nút
  quick break fuse
  cầu chảy cắt nhanh
  safety fuse
  cầu chảy an toàn
  safety fuse
  cầu chảy bảo vệ
  screw type fuse
  cầu chảy xoáy
  screwed fuse
  cầu chảy xoáy
  semi-enclosed fuse
  cầu chảy nắp
  tube fuse
  cầu chảy ống
  tubular fuse
  cầu chảy ống
  wire fuse
  cầu chảy dây

  Điện lạnh

  cầu chì điện
  dây cháu

  Kỹ thuật chung

  bộ bảo vệ
  chảy ra
  kíp
  kíp nổ
  nấu chảy
  ngòi nổ
  electric delay fuse
  ngòi nổ chậm
  electronic fuse
  ngòi nổ điện
  time fuse
  ngòi nổ định giờ
  ngòi nổ, kíp nổ

  Giải thích EN: A combustible substance enclosed in a continuous cord, used for initiating an explosive charge by transmitting fire to it..

  Giải thích VN: Chất dễ cháy được cuộn trong dây dẫn liên tục, dùng để châm ngòi cho khối thuốc nổ bằng cách dẫn lửa tới.

  dây cháy
  aluminum foil fuse link
  dây chảy nhôm lá
  electric delay fuse
  dây cháy chậm
  electric fuse
  dây chảy
  filament fuse
  cầu chảy dùng dây chảy
  fuse carrier
  thiết bị đỡ dây cháy
  fuse link
  dây chảy
  fuse link
  dây cháy (của cầu chì)
  fuse wire
  dây chảy (trong) cầu chảy
  fuse wire
  dây chảy cầu chì
  link fuse
  cầu chì có dây chảy
  open-link fuse
  cầu chì dây cháy hở
  short fuse
  dây cầu chì/dây cháy chạm ngắn
  dây cháy chậm
  short fuse
  dây cầu chì/dây cháy chạm ngắn
  dây dẫn lửa
  làm chảy
  làm ngắt mạch
  làm nóng chảy
  nung chảy
  nút
  tan ra

  Kinh tế

  chảy ra

  Địa chất

  dây cháy chậm, dây dẫn lửa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X