• (đổi hướng từ Invariants)
  /in´vɛəriənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thay đổi, bất biến

  Danh từ

  (toán học) lượng không đổi, lượng bất biến

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bất biến
  adiabatic invariant
  bất biến đoạn nhiệt
  algebraic invariant
  bất biến đại số
  analytic invariant
  (giải tích ) bất biến giải tích
  arithmetical invariant
  bất biến số học
  bending invariant
  bất biến khi uốn
  conformal invariant
  (giải tích ) bất biến bảo giác
  differential invariant
  bất biến vi phân
  geometric invariant
  bất biến hình học
  homogeneous invariant
  bất biến thuần nhất
  integral invariant
  bất biến tích phân
  irrational invariant
  bất biến vô tỷ
  isotopy invariant
  bất biến hợp luân
  iterative invariant
  (giải tích ) bất biến lặp
  left invariant
  (hình học ) bất biến trái
  modular invariant
  bất biến môđula
  numerical invariant
  bất biến bằng số
  primary invariants
  các bất biến nguyên sơ
  projective invariant
  bất biến xạ ảnh
  rational invariant
  bất biến hữu tỷ
  relative invariant
  bất biến tương đối
  right invariant
  bất biến phải
  typical basic invariant
  bất biến cơ bản điển hình
  unrestricted invariant
  bất biến không bị ràng buộc


  Kỹ thuật chung

  bất biến
  adiabatic invariant
  bất biến đoạn nhiệt
  algebraic invariant
  bất biến đại số
  analytic invariant
  bất biến giải tích
  arithmetical invariant
  bất biến số học
  bending invariant
  bất biến khi uốn
  charge-invariant
  bất biến điện tích
  conformal invariant
  bất biến bảo giác
  differential invariant
  bất biến vi phân
  gauge invariant
  bất biến cỡ
  gauge invariant
  bất biến građien
  geometric (al) invariant
  bất biến hình
  geometric invariant
  bất biến hình học
  homogeneous invariant
  bất biến thuần nhất
  integral invariant
  bất biến tích phân
  invariant embedding
  phép nhúng bất biến
  invariant estimate
  ước lượng bất biến
  invariant factor
  nhân tử bất biến
  invariant imbedding
  nhúng bất biến
  invariant imbedding
  sự đặt bất biến
  invariant integral
  tích phân bất biến
  invariant pole
  cực bất biến
  invariant relation
  quan hệ bất biến
  invariant routing
  sự định tuyến bất biến
  invariant series
  chuỗi bất biến
  invariant set
  tập hợp bất biến
  invariant set
  tập (hợp) bất biến
  invariant strategy
  chiến lược bất biến
  invariant sub-algebra
  số con bất biến
  invariant subalgebra
  đại số con bất biến
  invariant subgroup
  nhóm con bất biến
  invariant system
  hệ bất biến
  irrational invariant
  bất biến vô tỷ
  isotopy invariant
  bất biến hợp luân
  iterative invariant
  bất biến lặp
  left invariant
  bất biến trái
  loop invariant
  bất biến vòng lặp
  modular invariant
  bất biến mođula
  numerical invariant
  bất biến bằng số
  numerical invariant
  bất biến số
  optical invariant
  bất biến quang
  projective invariant
  bất biến xạ ảnh
  quasi-invariant
  tựa bất biến
  rational invariant
  bất biến hữu tỉ
  relative invariant
  bất biến tương đối
  right invariant
  bất biến phải
  self-invariant semi-group
  nửa nhóm tự bất biến
  semi-invariant
  bán bất biến
  semi-invariant
  nửa bất biến
  time-invariant system
  hệ thống có thời gian bất biến
  topological invariant
  bất biến tôpô
  typical basic invariant
  bất biến bản điển hình
  typical basic invariant
  bất biến cơ bản điển hình
  unrestricted invariant
  bất biến không bị ràng buộc (hạn chế)
  lượng bất biến
  invariant estimate
  ước lượng bất biến

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X