• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bogie
  trục xoay (rơmoóc)
  bogie pin
  towed vehicle
  trailer
  dịch vụ vận chuyển rơmoóc trên xe mặt bằng
  Trailer on flat car (TOFC)
  máy rải bitum nhựa đường kiểu rơmoóc
  trailer-type bitumen and tar spraying machine
  máy rải bitum nhựa đường kiểu xe rơmooc
  trailer-type bitumen and tar spraying machine
  nhà dưới dạng rơmoóc
  trailer house
  phanh rơmoóc
  trailer brake
  phanh xe rơmooc
  trailer brake
  rơmoóc (bánh) xích
  crawler trailer
  rơmoóc cách nhiệt
  insulated refrigerated trailer
  rơmoóc chở lõi quấn dây
  reel carrying trailer
  rơmoóc chở nặng
  heavy-duty trailer
  rơmoóc chứa hàng
  store trailer
  rơmoóc thùng nước đá
  ice bunker trailer
  rơmoóc thùng đá
  ice bunker trailer
  rơmoóc gầm
  drop frame trailer
  rơmoóc hai đầu
  two-axle trailer
  rơmoóc hình yên ngựa
  articulated trailer
  rơmoóc kiểu một trục (bánh xe)
  single-axle trailer
  rơmoóc kiểu sàn
  platform trailer
  rơmoóc kiểu sàn lật
  lilt deck trailer
  rơmoóc kiểu sàn lật
  tilting platform trailer
  rơmoóc kiểu yên ngựa
  saddle-type trailer
  rơmoóc làm nơi tạm trú
  house trailer
  rơmoóc lạnh kiểu yên ngựa
  articulated refrigerated trailer
  rơmoóc lạnh kiểu yên ngựa
  refrigerated trailer
  rơmoóc nhiệt độ thấp
  low-temperature trailer
  rơmoóc rải sỏi
  trailer chip spreader
  rơmoóc thông dụng
  general purpose trailer
  rơmoóc thực phẩm đông lạnh
  frozen food trailer
  rơmoóc trên bánh hơi
  highway trailer
  rơmoóc trên bánh hơi
  wheel trailer
  rơmoóc trút hàng phía sau
  rear dump trailer
  rơmoóc trút hàng qua đáy
  bottom dump trailer
  rơmoóc vận chuyển bitum
  bitumen trailer
  rơmoóc vận chuyển máy móc
  trailer for transportation of machinery
  rơmoóc vận chuyển máy móc thiết bị xây dựng
  trailer for public works machinery and equipment
  rơmoóc xe tải
  lorry trailer
  thiết bị buộc rơmoóc
  trailer coupling
  thiết bị buộc xe rơmooc
  trailer coupling
  thùng rơmooc cách nhiệt
  insulated trailer body
  thùng rơmooc lạnh
  refrigerated trailer body
  trạm vệ dưới dạng rơmoóc
  trailer sanitation station
  trạm vệ dưới dạng xe rơmooc
  trailer sanitation station

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X