• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (02:53, ngày 17 tháng 12 năm 2012) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 4: Dòng 4:
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  -
  =====Máy móc, cơ cấu, cơ chế (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)=====
  +
  =====Máy móc, cơ cấu, cơ chế, thể chế (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)=====
  ::[[the]] [[mechanism]] [[of]] [[government]]
  ::[[the]] [[mechanism]] [[of]] [[government]]
  ::cơ cấu chính quyền
  ::cơ cấu chính quyền
   +
  ::[[the]] [[management]] [[mechanism]]
   +
  :: thể chế quản lý
  =====Kỹ thuật, kỹ xảo=====
  =====Kỹ thuật, kỹ xảo=====

  Hiện nay

  /´mekə¸nizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy móc, cơ cấu, cơ chế, thể chế (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)
  the mechanism of government
  cơ cấu chính quyền
  the management mechanism
  thể chế quản lý
  Kỹ thuật, kỹ xảo
  the mechanism of a pianist
  kỹ xảo của một người chơi pianô
  (triết học) thuyết cơ giới

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thiết bị hàm
  thiết bị máy

  Vật lý

  chế

  Y học

  máy móc, cơ chế
  thuyết cơ giới

  Kỹ thuật chung

  bộ dẫn động
  pen-driving mechanism
  bộ dẫn động bút
  bộ phận
  firing mechanism
  kích hỏa (bộ phận súng)
  operating mechanism
  bộ phận làm việc
  cấu tạo
  cấu truyền động
  motor drive mechanism
  cơ cấu truyền động
  tape mechanism
  cơ cấu truyền động băng
  transfer mechanism
  cơ cấu truyền động
  chi tiết
  cơ giới
  cơ quan
  hộp chạy dao
  hộp số
  dụng cụ
  relief mechanism
  dụng cụ bảo vệ
  safety mechanism
  dụng cụ bảo vệ
  máy
  máy móc

  Kinh tế

  cơ cấu
  cơ chế
  cơ chế (điều tiết) tiền tệ
  cơ giới
  thủ pháp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X