• (đổi hướng từ Affects)
  /ə'fekt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm ảnh hưởng đến, làm tác động đến; chạm đến
  the frequent changes of weather affect his health
  thời tiết thay đổi luôn làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh ấy
  to affect someone's interests
  chạm đến quyền lợi của ai
  Làm xúc động, làm cảm động, làm mủi lòng
  the news affected him deeply
  tin đó làm anh ta rất xúc động
  Làm nhiễm phải, làm mắc (bệnh)
  to be affected by influenza
  bị bệnh cúm
  to be affected by cold
  bị cảm lạnh
  Bổ nhiệm
  to be affected to a service
  được bổ nhiệm làm một công việc gì
  Giả vờ, giả bộ, làm ra vẻ
  to affect ignorance
  giả bộ dốt
  to affect the connoisseur
  làm ra vẻ sành sỏi
  she affects a foreign accent
  cô ấy vờ nói giọng lơ lớ như người nước ngoài
  Có hình dạng, thành hình
  crystals affect geometrical shapes
  tinh thể kết tinh lại thành những dạng hình học-
  Dùng, ưa dùng, thích
  to affect flashy clothes
  thích ăn mặc quần áo hào nhoáng
  (từ cổ,nghĩa cổ) yêu dấu, âu yếm

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Y học

  sự xúc động

  Điện lạnh

  có ảnh hưởng đến

  Kỹ thuật chung

  ảnh hưởng
  tác động
  tác dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X