• (đổi hướng từ Engineer's)
  /endʒi'niər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kỹ sư, công trình sư
  Kỹ sư xây dựng ( (cũng) civil engineer)
  Công binh; người thiết kế và xây dựng công sự
  Người phụ trách máy; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người lái đầu máy xe lửa
  (thông tục) người nghĩ ra, người bày ra, người vạch ra, người bố trí (mưu kế...)

  Ngoại động từ

  Nghĩ ra, bày ra, vạch ra, bố trí, sắp đặt (mưu kế...)

  Nội động từ

  Làm kỹ sư, làm công trình sư

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Đấu thầu

  Kỹ sư
  Trong đấu thầu từ "Kỹ sư" được chỉ nhà tư vấn giám sát được chủ đầu tư thuê với chức danh là "kỹ sư" để thực hiện nhiệm vụ giám sát theo hợp đồng đã ký. Thuật ngữ này thường được sử dụng trong quy định của Điều kiện chung và Điều kiện cụ thể của hợp đồng đối với gói thầu xây lắp theo Hiệp Hội quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC) hoặc trong mẫu hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp của các tổ chức tài trợ quốc tế như WB, ADB

  Toán & tin

  kỹ sư

  Xây dựng

  Chủ công trình

  Cơ - Điện tử

  Kỹ sư, người lái tàu

  Điện

  công binh

  Kỹ thuật chung

  kỹ sư

  Giải thích EN: A skilled professional who engages in the practice or teaching of engineering in one or more fields..

  Giải thích VN: Người có chuyên môn giỏi 1 hoặc nhiều chuyên ngành trong vấn đề thực hành hoặc giảng dạy.

  thợ điện
  thợ máy

  Kinh tế

  nhà kỹ thuật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X