• (đổi hướng từ Pair's)
  /pɛə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đôi, cặp
  a pair of gloves
  đôi găng tay
  pair of horses
  cặp ngựa
  Cặp vợ chồng; đôi đực cái, đôi trống mái (loài vật)
  Chiếc; cái (đồ vật có hai bộ phận)
  a pair of scissor
  cái kéo
  where is the pair to this sock?
  chiếc tất kia đâu rồi?
  (chính trị) cặp (nghị sĩ ở hai đảng đối lập thoả thuận cùng không bỏ phiếu); người kết đôi (một trong hai nghị sĩ ở hai đảng đối lập thoả thuận cùng không bỏ phiếu)
  I cannot find a pair
  tôi không tìm được người kết đôi (trong việc bỏ phiếu)
  in pairs
  từng đôi, từng cặp; cả đôi
  pairs of stairs
  air of steps
  Cầu thang, tầng gác
  that is another pair of shoes
  đó lại là vấn đề khác
  show a clean pair of heels
  như show

  Ngoại động từ

  Ghép đôi, ghép cặp
  Kết đôi; sống thành cặp (động vật)
  Liên minh, liên kết
  Cho yêu nhau, cho lấy nhau (đôi trai gái); kết thành từng đôi (đôi trống mái, đôi đực cái)
  pair up (with somebody)
  thành từng cặp với nhau

  Nội động từ

  Kết đôi, sánh cặp
  Yêu nhau, lấy nhau (đôi trai gái); kết đôi với nhau (đôi trống mái, đôi đực cái)
  to pair off
  ghép từng đôi một; hợp thành từng đôi; kết đôi (trong việc thoả thuận không bỏ phiếu ở nghị trường)
  to pair off with
  (thông tục) kết duyên với

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đôi

  Cơ - Điện tử

  Cặp, đôi, (v) ghép cặp, ghép đôi

  Toán & tin

  cặp // ghép đôi
  a pair of compasses
  compa
  admissible pair
  (tôpô học ) cặp chuẩn nhận được
  genarating pair
  (giải tích ) cặp sinh (của hàm giải tích)
  line pair
  (hình học ) cặp đường thẳng
  ordered pair
  (giải tích ) cặp có thứ tự, cặp được sắp
  plane pair
  cặp mặt phẳng
  point pair
  cặp điểm
  triangulated pair
  (tôpô học ) cặp đã được tam giác hoá

  Điện lạnh

  cặp dây dẫn

  Kỹ thuật chung

  đôi
  ghép cặp
  Coax-to-Twisted-Pair Adapter (CTPA)
  bộ phối ghép cáp đồng trục với đôi dây xoắn
  ghép đôi
  jack pair
  kích ghép đôi
  matched pair study
  nghiên cứu ghép đôi
  Twisted Pair Attachment Unit (TPAU)
  khối ghép đôi dây xoắn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  one , single
  verb
  divide , separate , sever

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X