• Thông dụng

  Cách viết khác power-station

  Danh từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) nhà máy điện (như) powerỵhouse

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  khối động cơ

  Điện lạnh

  bộ phát động lực

  Điện tử & viễn thông

  thiết bị cấp điện

  Điện

  thiết bị phát lực
  central power plant
  thiết bị phát lực trung tâm

  Kỹ thuật chung

  khởi động cơ
  nhà máy điện
  atomic power plant
  nhà máy điện nguyên tử
  back-up power plant
  nhà máy điện dự phòng
  bubbling fluidized bed power plant
  nhà máy điện lò tầng sôi tạo bọt
  coal and oil-fired power plant
  nhà máy điện đốt than và dầu
  coal-fired power plant
  nhà máy điện đốt than
  combined cycle power plant
  nhà máy điện chu trình hỗn hợp
  magneto-hydro-dynamic power plant
  nhà máy điện từ thủy động
  nuclear power plant
  nhà máy điện hạt nhân
  ocean thermal power plant
  nhà máy điện đại dương
  oil-fired power plant
  nhà máy điện đốt dầu
  peak load nuclear power plant
  nhà máy điện hạt nhân tải đỉnh
  peak load power plant
  nhà máy điện tải đỉnh
  power plant rehabilitation
  sự cải tạo nhà máy điện
  solar power plant
  nhà máy điện mặt trời
  standby power plant
  nhà máy điện dự phòng
  steam electric power plant
  nhà máy điện dùng hơi nước
  steam turbine power plant
  nhà máy điện tuabin hơi nước
  sun power plant
  nhà máy điện (năng lượng) mặt trời
  sun power plant
  nhà máy điện mặt trời
  three-circuit nuclear power plant
  nhà máy điện hạt nhân ba mạch
  tidal power plant
  nhà máy điện thủy triều
  tide-power plant
  nhà máy điện thủy triều
  two-circuit nuclear power plant
  nhà máy điện hạt nhân hai mạch
  wave power plant
  nhà máy điện (dùng) sóng biển
  wind driven power plant
  nhà máy điện chạy bằng sức gió
  wind-driven power plant
  nhà máy điện (dùng) gió
  nhà máy phát điện

  Giải thích EN: A plant, including all the equipment and buildings, in which some form of energy is converted to electric energy, such as a hydroelectric or steam generating station. Giải thích VN: Một nhà máy, bao gồm tất cả các thiết bị và nhà xưởng, trong đó một vài dạng năng lượng được chuyển thành điện năng, ví dụ như một trạm thủy điện trạm điện hơi nước.

  nhà máy thủy điện
  head development type underground hydroelectric power plant
  nhà máy thủy điện kiểu phát đầu nước
  high-head water power plant
  nhà máy thủy điện cột nước cao
  low head power plant
  nhà máy thủy điện cột nước thấp
  mean head power plant
  nhà máy thủy điện cột nước vừa
  mountain hydroelectric power plant
  nhà máy thủy điện miền núi
  nuclear power plant
  nhà máy thủy điện nguyên tử
  open-air hydroelectric power plant
  nhà máy thủy điện lộ thiên
  open-air water power plant
  nhà máy thủy điện lộ thiên
  peak load power plant
  nhà máy thủy điện phụ đỉnh
  plain country hydroelectric power plant
  nhà máy thủy điện đồng bằng
  power plant at the toe of dam
  nhà máy thủy điện (kiểu) chân đập
  river power plant
  nhà máy thủy điện (lòng) sông
  river power plant
  nhà máy thủy điện trên sông
  submerged water power plant
  nhà máy thủy điện có đập tràn
  tidal power plant
  nhà máy thủy điện triều
  underground hydroelectric power plant
  nhà máy thủy điện ngầm
  underground power plant
  nhà máy thủy điện ngầm
  thiết bị động lực
  thiết bị phát điện
  trạm phát điện
  underground power plant building
  trạm phát điện ngầm (dưới đất)
  trạm thủy điện

  Kinh tế

  nhà máy phát điện
  thiết bị động lực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X