• (đổi hướng từ Pricked)
  /prik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự châm, sự chích, sự chọc; vết châm, vết chích, vết chọc
  Mũi nhọn, cái giùi, cái gai
  to have got a prick in one's finger
  bị một cái gai đâm vào ngón tay
  Sự đau nhói, sự cắn rứt, sự day dứt
  the pricks of conscience
  sự cắn rứt của lương tâm
  to feel the prick
  cảm thấy đau nhói
  (từ cổ,nghĩa cổ) gậy thúc (gậy nhọn để thúc bò)
  (thông tục) dương vật; người (ngu ngốc)

  Ngoại động từ

  Châm, chích, chọc
  to prick holes in the ground
  chọc lỗ trên mặt đất
  Cắn rứt, ray rứt
  his conscience pricked him
  lương tâm cắn rứt hắn
  Đánh dấu (tên ai trên danh sách), chấm dấu trên giấy (nghĩa rộng), chọn, chỉ định
  to be pricked off for duty
  được chọn (được chỉ định) làm nhiệm vụ

  Nội động từ

  Châm, chích, chọc
  Phi ngựa
  ( + up) vểnh lên (tai)

  Cấu trúc từ

  to kick against the pricks
  tự làm khổ mình (do kháng cự, chống đối vô ích)
  to prick in
  trồng lại, cấy (cây nhỏ, lúa...)
  to prick off
  to prick out
  Đánh dấu chấm (hình gì); châm kim vẽ (hình gì)
  to prick in to prick a (the) bladder (bubble)
  làm xẹp cái vẻ ta đây quan trọng, làm lộ tính chất rỗng tuếch (của ai), làm lộ rõ tính chất vô giá trị (của cái gì)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chọc thủng

  Kinh tế

  châm
  sự châm
  vết châm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X