• (đổi hướng từ Sliced)
  /slais/

  Thông dụng

  Danh từ

  Miếng mỏng, lát mỏng
  a slice of bread
  một lát bánh mì
  Phần, phần chia
  of profits
  phần chia lợi tức
  Dao cắt cá (ở bàn ăn) (như) fish-slice
  (như) slice-bar
  (ngành in) thanh phết mực
  (thể dục,thể thao) cú đánh xoáy sang tay thuận (bóng gôn)

  Động từ

  Cắt ra từng miếng mỏng, lạng
  (thể dục,thể thao) đánh xoáy (bóng gôn) sang tay thuận (sang phải đối với người chơi tay phải, sang trái đối với người chơi tay trái)
  slice something from/off something
  Cắt cái gì từ một miếng to hơn
  slice through/into something
  Cắt gọn gẽ, dễ dàng
  (thí dụ trong đánh gôn) đánh (quả bóng) với một cú đánh tồi làm bóng quay theo hướng sai, đánh chệch

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cắt thành đãi
  cắt thành lát mỏng

  Toán & tin

  phiến, miếng

  Kỹ thuật chung

  lát
  lát mỏng
  slice ice
  đá dạng lát mỏng
  slice ice generator
  máy làm (nước) đá dạng lát mỏng
  slice ice generator (machine
  máy làm đá dạng lát mỏng
  slice ice machine
  máy làm (nước) đá dạng lát mỏng
  slice ice maker
  máy làm (nước) đá dạng lát mỏng
  slice ice-making machine
  máy làm (nước) đá dạng lát mỏng
  slice ice-making machine
  máy làm đá dạng lát mỏng
  Slice Structured (SS)
  cấu trúc lát mỏng
  lát mỏng, vảy mỏng, lá mỏng

  Giải thích EN: 1. a thin, broad piece of material that is cut off, such as a portion of coal cut from a pillar.a thin, broad piece of material that is cut off, such as a portion of coal cut from a pillar.2. to extract ore by cutting off successive slices.to extract ore by cutting off successive slices.

  Giải thích VN: Một phần vật liệu được cắt rộng bản và mỏng ví dụ như lớp than được cắt từ cột than. 2. chiết quặng bằng cách cắt các lớp liên tiếp.

  lớp
  lớp mỏng
  mảnh
  automatic slice ice machine
  máy đá mảnh tự động
  automatic slice ice maker
  máy đá mảnh tự động
  automatic slice ice maker [machine]
  máy đá mảnh tự động
  automatic slice ice making machine
  máy đá mảnh tự động
  miếng
  miếng mỏng
  phiến
  bit slice
  phiến bit

  Kinh tế

  thái miếng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  whole
  verb
  combine , unite

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X