• (đổi hướng từ Swallows)
  /'swɔlou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nuốt
  Miếng, ngụm
  Cổ họng
  (động vật học) chim nhạn, chim én (yến)
  one swallow does not make a summer
  (tục ngữ) một con én không làm nên mùa xuân

  Ngoại động từ

  Nuốt (thức ăn)
  Nuốt, nén, chịu đựng, không biểu hiện công khai (một cảm xúc..); chấp nhận (một lời chửi rủa..) không phản đối
  to swallow one's anger
  nuốt giận
  to swallow an affront
  chịu nhục
  Nuốt; nuốt chửng (không còn thấy nhìn thấy được)
  the jungle swallowed up the explorers
  rừng rậm đã nuốt chửng các nhà thám hiểm
  Nuốt (lời)
  to swallow one's words
  nuốt lời
  Dùng hết hoàn toàn
  the cost of the trial swallowed up all their savings
  phí tổn cho vụ xét xử đã ngốn hết tiền tiết kiệm của họ
  Cả tin, tin (cái gì) quá dễ dàng
  to swallow will anything you tell him
  anh nói gì hắn cũng tin
  the expenses more than swallow up the earnings
  thu chẳng đủ chi
  swallow the bait
  cắn câu
  swallow one's words
  thừa nhận mình đã nói sai

  Nội động từ

  Nuốt nước bọt

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nuốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X