• (đổi hướng từ Teachings)
  /ti:tʃ/

  hình thái từ

  Thông dụng

  Ngoại động từ .taught

  Dạy, dạy học; dạy bảo, dạy dỗ
  to teach children to swim
  dạy cho trẻ con tập bơi
  to teach school
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dạy học ở một trường, làm nghề nhà giáo
  Dạy, truyền (kiến thức..)
  to teach French
  dạy tiếng Pháp
  to teach mathematics
  dạy toán
  Chủ trương; đưa ra (cái gì) như một thực tế, như một nguyên lý
  my parents taught me never to tell lies
  bố mẹ tôi dạy tôi không bao giờ được nói dối
  (thông tục) thuyết phục (ai) làm, không làm cái gì (bằng trừng phạt hoặc do kinh nghiệm)
  I'll teach you to call me a liar!
  Tao sẽ dạy cho mày dám gọi tao là đồ nói dối!

  Nội động từ

  Làm giáo viên
  she teachs at our local school
  cô ta dạy học ở trường địa phương chúng tôi
  teach one's grandmother to suck eggs
  trứng đòi khôn hơn vịt; dạy bà ru cháu
  you can't teach an old dog new tricks
  (tục ngữ) tre già khó uốn


  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dạy học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X