• (đổi hướng từ Awarded)
  /ə´wɔ:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phần thưởng, tặng thưởng (do quan toà, hội đồng trọng tài, hội đồng giám khảo... quyết định ban cho)
  Sự quyết định của quan toà, của hội đồng giám khảo...
  Sự trừng phạt, hình phạt (do quan toà, hội đồng trọng tài, hội đồng giám khảo... quyết định bắt phải chịu)

  jj

  Ngoại động từ

  Tặng, tặng thưởng, trao tặng
  to award somebody a gold medal
  tặng ai huy chương vàng
  Quyết định ban cho, quyết định cấp cho (quan toà, hội đồng trọng tài, hội đồng giám khảo...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  ban cho
  cấp
  cho
  học bổng
  phán định cho
  phán quyết trọng tài
  domestic arbitral award
  phán quyết trọng tài trong nước
  enforceable award
  phán quyết trọng tài có thể buộc thi hành
  phần thưởng
  long service award
  phần thưởng thâm niên
  quyết định cho thầu
  quyết định của (tòa án) trọng tài
  quyết định trao cho
  quyết thầu
  award a stated time [[]] (to...)
  quyết thầu vào thời gian đã định
  award at tender opening [[]] (to...)
  quyết thầu tại hiện trường
  award meeting
  cuộc họp quyết thầu
  list of award
  danh sách quyết thầu
  sự phán quyết
  sự quyết định cho thầu
  sự thưởng
  thuận cho

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X