• (đổi hướng từ Prospects)
  /´prɔspekt/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều prospects

  Cảnh, toàn cảnh; viễn cảnh, viễn tượng
  Viễn tượng
  this opened a new prospect to his mind
  cái đó mở ra một viễn tượng mới trong trí nó
  Triển vọng, sự mong chờ
  to offer no prospect of success
  không có triển vọng thành công
  a man of no prospects
  người không có tiền đồ
  to have something in prospect
  đang hy vọng cái gì, đang trông mong cái gì
  ( số nhiều) khả năng thàng công, triển vọng
  Người có triển vọng; khách hàng tương lai
  (ngành mỏ) nơi hy vọng có quặng; mẫu quặng chưa rõ giá trị

  Ngoại động từ

  Điều tra, thăm dò (để tìm quặng...); khai thác thử (mỏ)
  to prospect for gold
  thăm dò tìm vàng
  to prospect a region
  thăm dò một vùng (để tìm quặng vàng...)
  (nghĩa bóng) ( + for) tìm kiếm
  Hứa hẹn (mỏ)
  to prospect well
  hứa hẹn có nhiều quặng (mỏ)
  to prospect ill
  hứa hẹn ít quặng (mỏ)
  to prospect a fine yield
  hứa hẹn có sản lượng cao

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  quang cảnh, viễn cảnh; triển vọng

  Xây dựng

  thăm dò, điều tra

  Kỹ thuật chung

  điều tra
  quang cảnh
  triển vọng
  viễn cảnh

  Kinh tế

  tìm khoáng mạch
  tìm kiếm khoáng sản
  tìm mỏ
  triển vọng
  prospect for investment
  triển vọng đầu tư
  prospect of good business
  triển vọng kinh doanh tốt
  prospect of marketing
  triển vọng tiếp thị
  prospect profile
  sự lược trình triển vọng
  triển vọng (kinh tế)
  viễn cảnh
  viễn tưởng
  viễn tượng
  viễn ảnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X