• (đổi hướng từ Remitting)
  /ri´mit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tha, xá (tội)
  Miễn thi hành, khỏi phải chịu (thuế, hình phạt...); xoá bỏ (một món nợ..)
  the taxes have been remitted
  thuế đó đã được xoá bỏ
  Gửi, chuyển (hàng hoá, tiền... nhất là bằng đường bưu điện)
  remit a payment
  gửi tiền thanh toán qua đường bưu điện
  (pháp lý) chuyển, trao (vấn đề nào đó) cho nơi có thẩm quyền quyết định
  Hoãn lại, đình lại
  Làm giảm đi, làm yếu đi, làm dịu đi (cái gì)
  to remit one's anger
  nguôi giận
  to remit one's efforts
  giảm cố gắng
  Trả về tình trạng cũ, phục hồi tình trạng cũ

  Nội động từ

  Giảm đi, yếu đi, dịu đi, bớt, nguôi đi
  the fever begins to remit
  cơn sốt bắt đầu thuyên giảm
  enthusiasm begins to remit
  nhiệt tình bắt đầu giảm đi

  danh từ

  Vấn đề được chuyển (cho cấp khác..) để giải quyết

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chuyển

  Kỹ thuật chung

  chuyển

  Kinh tế

  chuyển (một số tiền) qua bưu điện
  chuyển trả tiền
  giảm miễn (một món nợ...)
  gởi
  xá miễn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X