• (đổi hướng từ Responses)
  /rɪˈspɒns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trả lời; câu trả lời
  she made no response
  cô ta không trả lời
  Sự đáp lại, sự hưởng ứng
  a poor response to the appeal for funds
  một sự hưởng ứng keo kiệt (chưa hưởng ứng hết sức mình)
  in response to the appeal
  hưởng ứng lời kêu gọi
  to meet with a warm response
  được hưởng ứng nhiệt liệt
  Sự phản ứng lại; sự đối phó lại (khi bị kích thích...)
  ( (thường) số nhiều), (tôn giáo) phụ xướng (như) responsory

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự phản ứng lại

  Vật lý

  hệ số đáp ứng
  sự đáp ứng tần

  Xây dựng

  sự gây phản ứng

  Y học

  sự trả lời, đáp lại, phản ứng

  Điện

  đáp tuyến
  frequency response
  đáp tuyến tần số

  Điện lạnh

  sự hưởng ứng

  Điện

  sự trả lời

  Giải thích VN: Là logarit của tỷ số biên độ tín hiệu ra với tín hiệu biên độ vào tính bằng dexiben tại một thiết bị khuếch đại hay thông tin với một dải tần số làm việc. Một đường biểu diễn biến thiên của giá trị số này theo tần số biểu thị trên trục hoành độ theo giải logarit của tần số.

  Kỹ thuật chung

  bộ đáp ứng

  Giải thích VN: Bộ thu tín hiệu rađa thứ cấp từ máy phát đáp.

  đặc trưng
  frequency response of the demodulator
  đặc trưng tần số giải điều
  frequency response of the demodulator
  đặc trưng tần số tách sóng
  impulse response
  đường đặc trưng xung lực
  response characteristic
  đặc trưng đáp ứng
  response characteristic
  đặc trưng tần số
  response characteristic
  tính chất đặc trưng phản hồi
  spectral-temporal-spatial response characteristics
  các đặc trưng phổ-không-thời gian
  temperature response
  đường đặc trưng nhiệt độ
  đáp ứng
  độ đáp ứng
  độ nhạy

  Giải thích VN: Độ nhạy có hai ý nghĩa: 1-Độ nhạy gia tốc hoặc tốc độ động cơ tăng nhanh bao nhiêu khi ấn cần đạp gia tốc. 2-Độ nhạy của hệ thống lái hoặc xe đổi hướng nhanh bao nhiêu khi quay tay lái.

  bass response
  độ nhạy âm trầm
  colour response
  độ nhạy bén
  dose response relationship
  quan hệ độ nhạy
  frequency response
  độ nhạy tần số
  harmonic response
  độ nhạy sóng hình sin
  low pass filter response
  độ nhạy của bộ lọc thông thấp
  main lobe response
  độ nhạy của búp chính
  noise response of receiver
  độ nhạy của tiếng ồn máy thu
  response to power
  độ nhạy công suất
  response to voltage
  độ nhạy điện áp
  side-lobe response
  độ nhạy của búp bên
  đường đặc trưng
  impulse response
  đường đặc trưng xung lực
  temperature response
  đường đặc trưng nhiệt độ
  phản ứng
  color response
  phản ứng màu
  earthquake response spectrum
  phổ phản ứng động đất
  evoked response
  phản ứng gợi ra
  immune response
  phản ứng miễn dịch
  impulse response
  phản ứng xung lực
  limited response
  bị giới hạn phản ứng
  limited response
  bị hạn chế phản ứng
  response area
  vùng phản ứng
  reticulocyte response
  phản ứng hồng cầu lưới
  sự báo nhận
  sự đáp ứng

  Giải thích VN: Là logarit của tỷ số biên độ tín hiệu ra với tín hiệu biên độ vào tính bằng dexiben tại một thiết bị khuếch đại hay thông tin với một dải tần số làm việc. Một đường biểu diễn biến thiên của giá trị số này theo tần số biểu thị trên trục hoành độ theo giải logarit của tần số.

  sự tiêu hao
  tín hiệu đáp

  Kinh tế

  câu trả lời
  đáp ứng
  hưởng ứng
  phản ứng
  buyer response
  phản ứng của người mua
  consumer response
  phản ứng người tiêu dùng
  customer response
  phản ứng của người tiêu dùng
  direct response
  phản ứng trực tiếp
  response list
  danh sách người tiêu dùng phản ứng tích cực
  sales response function
  hàm số phản ứng tiêu thụ
  stimulus-response theory
  thuyết kích thích-phản ứng
  sự đáp lại
  sự hồi đáp
  sự trả lời
  thư trả lời
  thư hồi đáp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X