• (đổi hướng từ Spiralling)
  /´spaiərəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Xoắn ốc, có dạng xoắn
  spiral spring
  lò xo xoắn ốc

  Danh từ

  Đường xoắn ốc, đường xoáy trôn ốc
  Đồ vật có hình xoắn ốc
  (hàng không) sự bay theo đường xoắn ốc
  Sự tăng lên dần dần, sự lên từ từ; sự giảm dần dần, sự xuống từ từ (giá...); sự tăng/giảm theo đường xoắn ốc
  an inflationary spiral
  sự lạm phát theo đường xoắn ốc

  Nội động từ

  Di chuyển theo đường xoắn ốc; xoắn theo hình trôn ốc
  Tăng liên tục, giảm liên tục
  prices are still spiralling
  giá cả vẫn tăng vùn vụt

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đường xoắn ốc
  Cornu spiral
  đường xoắn ốc Coocnu
  equiangular spiral
  đường xoắn ốc đẳng giác
  hyperbolic spiral
  đường xoắn ốc hipebolic
  logarithmic double spiral
  đường xoắn ốc kép lôga
  parabolic spiral
  đường xoắn ốc parabolic
  sine spiral
  đường xoắn ốc sin


  Cơ - Điện tử

  đường xoắn ốc, mặt xoắn ốc

  Cơ khí & công trình

  bánh răng trục đối
  mặt xoắn vít

  Xây dựng

  hình xoắn ốc
  spiral chamber
  buông hình xoắn ốc
  spiral reinforcement
  cốt thép hình xoắn ốc
  spiral stair
  cầu thang hình xoắn ốc
  thuộc hình xoắn ốc

  Kỹ thuật chung

  cầu thang xoắn
  spiral staircase
  cầu thang xoắn ốc
  đường xoắn ốc
  Cornu spiral
  đường xoắn ốc Coocnuy
  cornu spiral
  đường xoắn ốc Cornu
  Cornu's spiral
  đường xoắn ốc Cornu
  equiangular spiral
  đường xoắn ốc đẳng giác
  equiangular spiral
  đường xoắn ốc lôgarit
  fast spiral
  đường xoắn ốc bước lớn
  growth spiral
  đường xoắn ốc lớn lên
  hyperbolic spiral
  đường xoắn ốc hipebolic
  hyperbolic spiral
  đường xoắn ốc hypebolic
  hyperbolic spiral
  đường xoắn ốc hyperbolic
  inverted Cornu spiral
  đường xoắn ốc Cornu ngược
  logarithmic double spiral
  đường xoắn ốc kép lôga
  logarithmic spiral
  đường xoắn ốc lôga
  logarithmic spiral
  đường xoắn ốc lôgarit
  logarithmic spiral method
  phương pháp đường xoắn ốc logarit
  parabolic spiral
  đường xoắn ốc parabôn
  right-handed spiral
  đường xoắn ốc hướng phải
  sine spiral
  đường xoắn ốc sin
  spiral scanning
  quét theo đường xoắn ốc
  steep spiral
  đường xoắn ốc bước lớn
  three-center cornu spiral
  đường xoắn ốc Cornu ba tâm
  sự xoắn

  Kinh tế

  sự tăng nhanh liên tục (giá cả...)
  xoắn ốc lạm phát
  vicious spiral
  xoắn ốc lạm phát ác tính
  wage-price spiral
  xoắn ốc lạm phát do tiền lương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X