• (đổi hướng từ Stakes)
  /steik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cộc, cọc
  ( the stake) (sử học) cọc trói người để thiêu sống
  to be condemned to the stake
  bị kết án thiêu sống
  Đe nhỏ (của thợ thiếc)
  Tiền đặt cược (vào biến cố)
  ( số nhiều) cuộc đua có đánh cược; tiền đánh cược; tiền thưởng, tiền được cược (trong cuộc đua ngựa..)
  to play for high stakes
  đánh cược to
  Nguyên tắc (đang đấu tranh để thực hiện)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tiền đóng góp, tiền dấn vốn (vào một công cuộc kinh doanh)

  Ngoại động từ

  Đóng cọc; đỡ bằng cọc
  ( + off, out) khoanh cọc (quanh một miếng đất để nhận phần)
  Buộc vào cọc
  ( (thường) + on) đặt cược, cá cược
  to stake great sums of money on
  đánh cược to vào
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) góp vốn, dấn vốn; giúp đỡ

  Cấu trúc từ

  to be at stake
  thua, đang lâm nguy, đang bị đe doạ
  have a stake in the country
  có quyền lợi nông thôn
  put up stakes
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thay đổi chỗ ở, thay đổi chỗ kinh doanh
  go to the stake over something
  khư khư; bám giữ (một ý kiến, nguyên tắc..)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bệ máy tán đinh (có khuôn tán cố định)
  chốt khuôn
  khía nhám đột lỗ
  đe nhỏ

  Toán & tin

  (lý thuyết trò chơi ) tiền đặt cọc

  Xây dựng

  điểm đặt (hệ) cọc đo
  sào chắn

  Điện lạnh

  cọc điện cực (trong thăm dò điện)

  Kỹ thuật chung

  cọc nhọn
  đóng cọc
  giữ chốt xả bằng dây, neo nắp van xả bằng dây

  Giải thích EN: To hold open with a chain.

  Giải thích VN: Giữ ở trạng thái mở bằng dây xích.

  sào ngắm
  trụ cọc
  vốn đầu tư

  Kinh tế

  tiền cá cược
  tiền cược
  tiền đánh cược
  tiền góp vốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X