• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  sponge

  Giải thích VN: 1.Là khung sợi thô, xốp, mềm của động vật hay thuộc nhóm này, đặc biệt của giống Spongia Hippospongia, từ đây thể lấy đi các chất sống. hấp thụ nước giữ mềm khi ẩm ướt dùng làm sạch bề mặt [[]]. 2. Máy hút tương tự loại này được làm bằng các chất tự [[tạo. ]]

  Giải thích EN: 1. the soft, porous, fibrous framework of certain animals or colonies of this group, especially of the genera Spongia and Hippospongia, from which the living matter has been removed; it readily absorbs water and remains soft when wet; used in the bathing and cleansing of surfaces.the soft, porous, fibrous framework of certain animals or colonies of this group, especially of the genera Spongia and Hippospongia, from which the living matter has been removed; it readily absorbs water and remains soft when wet; used in the bathing and cleansing of surfaces. 2. a similar absorbent made of artificial material.a similar absorbent made of artificial material.

  sponge rubber

  Giải thích VN: Một loại cao su nhẹ giống cao su mút được làm từ cao su tự nhiên khô hay nhựa mủ bằng cách đổ bọt cacbon điôxit. được sử dụng làm đệm, cách điện, nệm các loại [[đệm. ]]

  Giải thích EN: A light rubber, similar to foam rubber, that is made from dried natural rubber or latex by adding bubbling carbon dioxide; used for padding, insulation, cushions, and gaskets.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X