• Thông dụng

  Parson's nose, pope's nose, rump of cooked fowl.
  Thứ nhất phao câu thứ nhì đầu cánh tục ngữ
  The best morsel is the pope's nose, anh the wing's tip comes next.

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  cork

  Giải thích VN: Loại vật chất xốp, khối lượng nhỏ được lấy từ lớp vỏ ngoài của loại cây xác định từ vùng Địa Trung Hải. một đặc điểm đáng chú ý khả năng thu nhỏ kích thước khi bị ép lại không thấm hút chất lỏng. Do vậy, từ thời cổ đại, được dùng phổ biến làm nút chai, phao câu nhiều ứng dụng [[khác. ]]

  Giải thích EN: A lightweight, spongy substance that is obtained from the outer layer of the bark of a certain Mediterranean tree; noted for its ability to be compressed into a smaller size and to resist the absorption of liquids; widely used since ancient times for bottle stoppers, fishing net floats, and various other purposes.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  rump

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X