• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  stabilization

  Giải thích VN: Một quy trình làm ổn định, sử dụng trong các trường hợp: lọc dầu, loại bỏ khí hòa tan từ hydrocarbons lỏng bằng cách chiết phân đoạn, do đó giảm áp lực bay [[hơi. ]]

  Giải thích EN: The process of making or becoming stable; specific uses include:a petroleum-refinery process that removes dissolved gases from liquid hydrocarbons by fractional distillation, thereby reducing the vapor pressure.

  sự ổn định sườn dốc
  slope stabilization

  Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  stability

  Giải thích VN: Trạng thái ổn định, cân bằng, sử dụng trong những trường hợp sau: đặc tính riêng của một hệ thống tạo ra tín hiệu đầu ra cho tín hiệu đầu [[vào.. ]]

  Giải thích EN: The fact of being stable; steadiness, balance, consistency, and so on; specific uses include: the property of a system that results in a bounded output signal for any bounded input signal..

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  equalization
  regulation
  sự ổn định dòng điện
  current regulation
  sự ổn định tần số
  frequency regulation
  settling
  stabilizing
  steadying

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  stabilization
  sự ổn định bằng tia hồng ngoại
  infra-red stabilization
  sự ổn định bia
  beer stabilization
  sự ổn định cặn
  cloud stabilization
  sự ổn định giá cả (ngoại hối)
  price stabilization
  sự ổn định giá cả, vật giá
  stabilization of price
  sự ổn định hóa tiền tệ
  stabilization of (the) currency
  sự ổn định hóa tiền tệ
  stabilization of currency
  sự ổn định nhiệt
  heat stabilization
  sự ổn định tiền tệ
  currency stabilization

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X