• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (23:43, ngày 10 tháng 8 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  (4 intermediate revisions not shown.)
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  =====/'''<font color="red">dis'tribju:t</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  =====/'''<font color="red">dis'tribju:t</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  Dòng 23: Dòng 21:
  *V_ing: [[distributing]]
  *V_ing: [[distributing]]
  -
  == Xây dựng==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  =====giải tán=====
  +
  ===Kỹ thuật chung===
  -
   
  +
  -
  == Kỹ thuật chung ==
  +
  =====cấp phát=====
  =====cấp phát=====
  Dòng 40: Dòng 36:
  ::phân phối sai số
  ::phân phối sai số
  =====phân tán=====
  =====phân tán=====
   +
  ===Xây dựng===
   +
  =====giải tán=====
  -
  == Kinh tế ==
  +
  ===Kinh tế===
  =====phân phối=====
  =====phân phối=====
  Dòng 58: Dòng 56:
  :[[collect]] , [[gather]] , [[hoard]] , [[hold]] , [[keep]] , [[maintain]] , [[preserve]] , [[store]]
  :[[collect]] , [[gather]] , [[hoard]] , [[hold]] , [[keep]] , [[maintain]] , [[preserve]] , [[store]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Xây dựng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại:Cơ - Điện tử]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Xây dựng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại:Cơ - Điện tử]]
   +
  [[Thể_loại:Toán & tin]]

  Hiện nay

  /dis'tribju:t/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Phân bổ, phân phối, phân phát
  to distribute letters
  phát thư
  Rắc, rải
  to distribute manure over a field
  rắc phân lên khắp cánh đồng
  Sắp xếp, xếp loại, phân loại
  to distribute books into classes
  sắp xếp sách thành loại
  (ngành in) bỏ (chữ in) (dỡ chữ xếp vào từng ô)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cấp phát
  mở rộng
  phân bố
  align or distribute
  căn chỉnh hoặc phân bổ
  Distribute Horizontally
  phân bố ngang
  phân phối
  to distribute the error
  phân phối sai số
  phân tán

  Xây dựng

  giải tán

  Kinh tế

  phân phối
  tiêu thụ ra

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X