• (Khác biệt giữa các bản)
  (.)
  Hiện nay (13:56, ngày 11 tháng 3 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 132: Dòng 132:
  =====bắt cá=====
  =====bắt cá=====
  -
  ==========
  +
  để bán
   +
   
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==
  ===Từ đồng nghĩa===
  ===Từ đồng nghĩa===

  Hiện nay

  /fɪʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cá Betta
  á bẹt (flat-fish)
  Cá bay (flying-fish)
  reshwater fish
  Cá nước ngọt
  salt-water fish
  cá nước mặn
  Cá, món cá
  (thiên văn học) chòm sao Cá
  Người cắn câu, người bị mồi chài
  Con người, gã (có cá tính đặc biệt)
  a queer fish
  một con người (gã) kỳ quặc

  Nội động từ

  Đánh cá, câu cá, bắt cá
  to fish in the sea
  đánh cá ở biển
  ( + for) tìm, mò (cái gì ở dưới nước)
  ( + for) câu, moi những điều bí mật

  Ngoại động từ

  Câu cá ở, đánh cá ở, bắt cá ở
  to fish a river
  đánh cá ở sông
  (hàng hải)
  to fish the anchor
  nhổ neo
  Rút, lấy, kéo, moi
  to fish something out of water
  kéo cái gì từ dưới nước lên
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) câu (cá), đánh (cá), bắt (cá), tìm (san hô...)
  to fish a trout
  câu một con cá hồi
  to fish out
  đánh hết cá (ở ao...)
  Moi (ý kiến, bí mật))
  to fish in troubled waters
  nước đục thả câu, đục nước béo cò, lợi dụng thời cơ

  Danh từ

  (hàng hải) miếng gỗ nẹp, miếng sắt nẹp (ở cột buồm, ở chỗ nối)
  (ngành đường sắt) thanh nối ray ( (cũng) fish plate)

  Ngoại động từ

  (hàng hải) nẹp (bằng gỗ hay sắt)
  Nối (đường ray) bằng thanh nối ray

  Danh từ

  (đánh bài) thẻ ngà (dùng thay tiền để (đánh bài))

  Cấu trúc từ

  All's fish that comes to his net
  Lớn bé, to nhỏ hắn quơ tất
  to be as drunk as a fish
  say bí tỉ
  to be as mute as a fish
  câm như hến
  to drink like a fish

  Xem drink

  to feed the fishes
  chết đuối
  Bị say sóng
  like a fish out of water

  Xem water

  to have other fish to fry
  có công việc khác quan trọng hơn
  he who would catch fish must not mind getting wet
  muốn ăn cá phải lội nước, muốn ăn hét phải đào giun
  neither fish, flesh nor good red herring
  môn chẳng ra môn, khoai chẳng ra khoai
  never fry a fish till it's caught
  chưa làm vòng chớ vội mong ăn thịt
  never offer to teach fish to swim
  chớ nên múa rìu qua mắt thợ
  a cold fish
  người lạnh lùng
  a big fish
  nhân vật có thế lực
  a pretty kettle of fish

  Xem kettle

  There's as good fish in the sea as ever came out of it
  Thừa mứa chứa chan, nhiều vô kể
  there are plenty of other fish in the sea
  không thiếu gì người/vật tốt hơn thế nữa
  to play the fish
  làm cho con cá đuối sức do lôi ngược dây câu

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  con cá
  đánh bắt cá

  Toán & tin

  thẻ (thay tiền)
  thẻ bằng ngà

  Xây dựng

  bản ghép
  bản cá

  Kỹ thuật chung

  nối ray
  ốp ray
  tấm đệm

  Kinh tế

  bắt cá

  cá để bán

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  angle , bait , bait the hook , bob , cast , cast one’s hook , cast one’s net , chum , extract , extricate , find , go fishing , haul out , net , produce , pull out , seine , trawl , troll , bass , carp , dab , dace , dap , drail , eel , gill , gudgeon , ide , ling , poach (fish unlawfully) , poisson , scrod , scup , shad , smelt , snapper , sole , trout , tuna

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X