• (đổi hướng từ Abates)
  /ə'beit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm dịu đi, làm yếu đi, làm giảm bớt
  to abate a pain
  làm dịu đau
  Hạ (giá), bớt (giá)
  Làm nhụt (nhụt khí...)
  Làm cùn (lưỡi dao...)
  Thanh toán, làm mất hết (những điều khó chịu, bực bội)
  (pháp lý) huỷ bỏ, thủ tiêu
  (kỹ thuật) ram (thép)

  Nội động từ

  Dịu đi, yếu đi, nhụt đi, đỡ, bớt, ngớt
  pain abates
  cơn đau dịu đi
  storm abates
  cơn bão ngớt

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  ram (thép)

  Kỹ thuật chung

  hủy bỏ
  giảm
  giảm đi
  giảm giá
  ram

  Giải thích EN: To carve or hammer down the surface of a material, especially so as to produce a relief figure.

  Giải thích VN: Đục hay khắc lên vật liệu , thường là để tạo ra một hình nổi trên bề mặt vật liệu.

  Kinh tế

  giảm giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X