• (đổi hướng từ Barked)
  /ba:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng sủa
  Tiếng quát tháo
  Tiếng súng nổ
  (từ lóng) tiếng ho
  his bark is worse than his bite
  hắn chỉ quát tháo thế thôi, thực ra tâm địa không có gì

  Động từ

  Sủa
  to bark at the moon
  sủa vu vơ
  Quát tháo
  (từ lóng) ho
  to bark up the wrong tree
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhầm lẫn, lầm lạc

  Danh từ

  Vỏ cây
  (từ lóng) da
  (từ cổ,nghĩa cổ) vỏ canh ki na ( (cũng) Peruvianỵbark, Jesuits'ỵbark)
  to come (go) between the bark and the tree
  dính vào chuyện gia đình nhà người ta, can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng người ta
  a man with the bark on
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người thô lỗ, vụng về
  to take the bark off something
  làm giảm giá trị của cái gì; làm giảm vẻ đẹp của cái gì

  Ngoại động từ

  Lột vỏ, bóc vỏ (cây)
  (âm nhạc) làm sầy da, làm tuột da
  Phủ một lớp vỏ cứng

  Danh từ

  Thuyền ba buồm
  (thơ ca) thuyền

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bìa bắp (gỗ xẻ)
  sủa
  thuyền ba buồm
  vỏ (cây)
  vỏ cây

  Kỹ thuật chung

  bóc vỏ
  vỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X