• (đổi hướng từ Gardened)
  /'gɑ:dn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vườn
  a vegetable garden
  vườn rau
  ( số nhiều) công viên, vườn
  zoological gardens
  vườn bách thú
  botanical gardens
  vườn bách thảo
  Vùng màu mỡ xanh tốt

  Nội động từ

  Làm vườn

  Cấu trúc từ

  to lead somebody up the garden path
  lừa phỉnh ai, đánh lừa ai
  a bear garden
  nơi bát nháo lộn xộn
  common or garden
  chẳng có gì khác lạ
  everything in the garden is lovely
  mọi thứ đều mỹ mãn, mọi việc đều tốt đẹp


  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vườn
  bee garden
  vườn nuôi ong
  botanical garden
  vườn bách thảo
  collective garden
  vườn tập thể
  forecourt garden
  vườn nhỏ sân trước
  forecourt garden
  vườn trước nhà
  formal garden
  vườn tạo hình
  Formal garden
  Vườn tạo hình (kiểu Pháp)
  front garden
  vườn trước nhà
  fruit garden
  vườn cây ăn quả
  garden apartment
  căn hộ có vườn
  garden architecture
  kiến trúc vườn
  garden city
  thành phố vườn
  garden lattice fence
  hàng rào vườn
  garden planning
  quy hoạch vườn hoa
  garden square
  vườn hoa (thành phố)
  garden square
  vườn hoa nhỏ
  garden wall
  tường ngăn sân với vườn
  garden wall
  tường quanh vườn
  hanging garden
  vườn treo
  historic garden
  vườn cây cổ
  kitchen garden
  vườn rau
  kitchen garden
  vườn rau (thơm)
  nursery garden
  vườn ươm cây
  pleaser garden
  vườn hoa (trong nhà ở)
  pleasure garden
  vườn cảnh
  public garden
  vườn (hoa) công cộng
  roadside garden
  vườn hoa bên cạnh đường
  roof garden
  vườn trên mái
  turf nursery garden
  vườn ươm (vầng) cỏ
  zoological garden
  vườn bách thú
  vườn quả
  vườn rau
  kitchen garden
  vườn rau (thơm)

  Kỹ thuật chung

  vườn hoa
  garden planning
  quy hoạch vườn hoa
  garden square
  vườn hoa (thành phố)
  garden square
  vườn hoa nhỏ
  pleaser garden
  vườn hoa (trong nhà ở)
  public garden
  vườn (hoa) công cộng
  roadside garden
  vườn hoa bên cạnh đường

  Kinh tế

  vườn
  garden stuff
  rau vườn
  kitchen-garden
  vườn rau
  market garden
  vườn rau (trồng để bán)
  vườn cây ăn quả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X