• (đổi hướng từ Sleeps)
  /sli:p/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giấc ngủ; sự ngủ; thời gian ngủ
  in one's sleep
  trong khi ngủ
  the sleep of just
  giấc ngủ ngon
  sleep that knows no breaking
  giấc ngàn thu
  broken sleep
  giấc ngủ trằn trọc
  to go to sleep
  đi ngủ
  to fall on sleep
  (từ cổ,nghĩa cổ) đi ngủ; (nghĩa bóng) chết
  (thông tục) nhử mắt (chất đọng lại ở khoé mắt trong giấc ngủ)
  Sự nghỉ ngơi, sự tĩnh dưỡng
  Sự chết

  Nội động từ .slept

  Ngủ, ở trong tình trạng ngủ
  Ngủ giấc ngàn thu
  Ngủ trọ, ngủ đỗ
  to sleep at a boarding-house
  ngủ ở nhà trọ
  ( + with) ngủ, ăn nằm (với ai)
  to sleep around
  ăn nằm lang chạ
  Nằm yên
  sword sleep in scabbard
  gươm nằm yên trong bao

  Ngoại động từ

  Ngủ (một giấc ngủ)
  to sleep the sleep of the just
  ngủ một giấc ngủ ngon
  Có đủ giừơng cho (một số người)
  this lodging sleep 50 men
  chỗ trọ này có đủ chỗ ngủ cho 50 người

  Cấu trúc từ

  go to sleep
  ngủ
  (thông tục) bị tê dại vì không cử động được (chân, tay)
  put somebody to sleep
  gây mê
  put (an animal) to sleep
  chủ tâm giết (một con vật)
  to sleep away
  ngủ cho qua (ngày giờ)
  to sleep hours away
  ngủ cho qua giờ
  to sleep off
  ngủ đã sức
  Ngủ cho hết (tác dụng của cái gì)
  to sleep off one's headache
  ngủ cho hết nhức đầu
  to sleep it off
  ngủ cho giã rượu
  to sleep on; to sleep upon; to sleep over
  gác đến ngày mai
  to sleep on a question
  gác một vấn đề đến ngày mai
  the top sleep
  con cù quay tít
  let sleeping dogs lie
  (tục ngữ) đừng dính vào mà sinh chuyện; đừng đụng vào tổ kiến
  sleep like a logtop
  (thông tục) ngủ say như chết
  sleep rough
  ngủ vạ vật
  sleep the sleep of the just
  ngủ ngáy o o
  sleep tight
  (thông tục) ngủ say, ngủ yên (nhất là dạng mệnh lệnh)
  sleep around
  (thông tục) lang chạ; quan hệ lăng nhăng
  sleep through something
  không bị đánh thức bởi (một tiếng động..)
  sleep out
  không ngủ ở nhà, ngủ ngoài trời
  Không ngủ ở nơi làm việc (đầy tớ, người hầu trước đây)
  fast sleep
  ngủ say

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  sự nghỉ lại

  Kỹ thuật chung

  ngủ

  Kinh tế

  sự già của thuốc lá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X