• (đổi hướng từ Tongues)
  /tʌη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái lưỡi (người)
  Lưỡi (động vật, làm thức ăn)
  Cách ăn nói, miệng lưỡi
  Dải nhô ra, vạt nhô ra
  the tongue of a shoe
  lưỡi giày
  a narrow tongue of land jutting out into the sea
  một doi đất hẹp nhô ra biển
  Tia lửa nhọn đầu
  tongues of flame lapping the edges of the bonfire
  các lưỡi lửa bập bùng quanh đống lửa đốt ngoài trời
  Tiếng, ngôn ngữ
  One's mother tongue
  Tiếng mẹ đẻ

  Động từ

  Ngắt âm (sáo, kèn...) bằng lưỡi

  Cấu trúc từ

  to be all tongue
  chỉ nói thôi, nói luôn mồm
  to find one's tongue
  dè dặt (ngượng ngùng, lúng túng, im lặng...) mãi mới nói
  a honey tongue, a heart of gall
  khẩu phật tâm xà
  to give (throw) tongue
  nói to
  Sủa
  to have lost one's tongue
  rụt rè ít nói
  to have one's tongue in one's cheek

  (xem) cheek

  to have a quick (ready) tongue
  lém miệng; mau miệng
  to hold one's tongue
  nín lặng, không nói gì
  much tongue and little judgment
  nói nhiều nghĩ ít
  to wag one's tongue

  (xem) wag

  a tongue debate
  một cuộc đấu khẩu, một cuộc tranh luận
  tongue valiant
  bạo nói
  what a tongue!
  ăn nói lạ chứ!
  with one's tongue hanging out
  khát thè lưỡi ra; cực kỳ khát nước
  Háo hức mong đợi cái gì
  with (one's) tongue in (one's) cheek
  không có ý định nghiêm túc; mỉa mai, hài hước
  tongues wag
  (thông tục) có chuyện ngồi lê đôi mách, có tin đồn
  Háo hức mong đợi cái gì

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Lưỡi, kim (cân), tai, vấu, mộng xoi, then, (v)ghép mộng

  Xây dựng

  chốt (ngầm)
  ngõng (trục)
  ghép bằng mộng xoi
  mộng rìa
  groove and tongue
  mộng rìa và rãnh rìa
  tongue-and groove
  mộng rìa và rãnh rìa

  Kỹ thuật chung

  cái đục chạm
  chốt
  feather tongue
  chốt lăng trụ (gỗ)
  loose tongue
  chốt lỏng
  cọc ván
  kim chỉ
  ngọn (lửa)
  ngọn lửa
  lắp ghép mộng
  lưỡi
  adherent tongue
  lưỡi dính
  bald tongue
  lưỡi chọc
  black tongue
  lưỡi đen
  coated tongue
  lưỡi bựa
  deep vein of tongue
  tĩnh mạch lưỡi sâu
  dorsal vein of tongue
  tĩnh mạch lưng lưỡi
  dotted tongue
  lưỡi lấm chấm
  fissured tongue
  lưỡi nứt nẻ
  gap at the joint of the heel of tongue
  khe hở mối nối gót lưỡi ghi
  lobulated tongue
  lưỡi phân thùy
  muscle of tongue
  cơ lưỡi
  seat belt tongue plate
  đĩa lưỡi dây an toàn
  slip tongue joint
  mối ghép mộng lưỡi-rãnh
  stippled tongue
  lưỡi đốm trắng
  tip of switch tongue
  mũi lưỡi ghi (bộ ghi)
  tongue depressor
  cái đè lưỡi
  tongue like basin
  bồn dạng lưỡi
  tongue rail
  ray lưỡi ghi
  tongue-and-groove joint
  mối ghép mộng lưỡi-rãnh
  transverse muscle of tongue
  cơ ngang lưỡi
  vertical muscle of tongue
  cơ thẳng đứng của lưỡi
  lười gà
  lưỡi ghi
  gap at the joint of the heel of tongue
  khe hở mối nối gót lưỡi ghi
  tip of switch tongue
  mũi lưỡi ghi (bộ ghi)
  tongue rail
  ray lưỡi ghi
  lưỡi rung
  ghép mộng xoi
  mộng xoi
  groove and tongue
  ghép mộng xoi
  then
  ván cừ
  vấu
  vòng kẹp

  Kinh tế

  chế biến lưỡi
  tongue trimming table
  bàn chế biến lưỡi

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X