• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (03:45, ngày 27 tháng 3 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 12: Dòng 12:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
   +
  ===Đấu thầu===
   +
  =====Quảng cáo=====
   +
   +
  ::[[Refer]] [[to]] [[the]] [[requirements]] [[for]] [[advertising]] [[of]] [[procurement]] [[notices]], [[invitations]] [[and]] [[other]] [[information]] [[in]] [[specified]] [[areas]] [[and]] [[publications]]
   +
   +
  ::Là việc cung cấp các thông tin như thông
   +
  báo đấu thầu, mời thầu... trên một số phương tiện
   +
  thông tin đại chúng
   +
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  Dòng 41: Dòng 50:
  :[[ad]] , [[announcement]] , [[bill]] , [[blurb]] , [[broadcast]] , [[circular]] , [[classified ad]] , [[commercial]] , [[communication]] , [[declaration]] , [[display]] , [[endorsement]] , [[exhibit]] , [[exhibition]] , [[flyer]] , [[literature]] , [[notice]] , [[notification]] , [[placard]] , [[plug]] , [[poster]] , [[proclamation]] , [[promotion]] , [[promulgation]] , [[propaganda]] , [[publication]] , [[publicity]] , [[squib]] , [[throwaway]] , [[want ad]] , [[ballyhoo]] , [[buildup]] , [[puffery]] , [[banner]] , [[broadside]] , [[dodger]] , [[handbill]] , [[handout]] , [[insert]] , [[leaflet]] , [[promo]] , [[release]] , [[sign]] , [[skywriting]] , [[spot]] , [[stuffer]] , [[teaser]]
  :[[ad]] , [[announcement]] , [[bill]] , [[blurb]] , [[broadcast]] , [[circular]] , [[classified ad]] , [[commercial]] , [[communication]] , [[declaration]] , [[display]] , [[endorsement]] , [[exhibit]] , [[exhibition]] , [[flyer]] , [[literature]] , [[notice]] , [[notification]] , [[placard]] , [[plug]] , [[poster]] , [[proclamation]] , [[promotion]] , [[promulgation]] , [[propaganda]] , [[publication]] , [[publicity]] , [[squib]] , [[throwaway]] , [[want ad]] , [[ballyhoo]] , [[buildup]] , [[puffery]] , [[banner]] , [[broadside]] , [[dodger]] , [[handbill]] , [[handout]] , [[insert]] , [[leaflet]] , [[promo]] , [[release]] , [[sign]] , [[skywriting]] , [[spot]] , [[stuffer]] , [[teaser]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
   +
   +
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  Hiện nay

  /æd'və:tismənt, ,ædvə'taizmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự quảng cáo; bài quảng cáo (trên báo, trên đài...)
  Tờ quảng cáo; tờ yết thị; tờ thông báo (dán trên tường...)
  advertisement column
  cột quảng cáo, mục quảng cáo

  Chuyên ngành

  Đấu thầu

  Quảng cáo
  Refer to the requirements for advertising of procurement notices, invitations and other information in specified areas and publications
  Là việc cung cấp các thông tin như thông

  báo đấu thầu, mời thầu... trên một số phương tiện thông tin đại chúng


  Kỹ thuật chung

  quảng cáo
  advertisement composing room
  phòng sắp chữ quảng cáo
  advertisement for bids
  sự quảng cáo gọi thầu
  advertisement layout
  sự trình bày quảng cáo
  sự quảng cáo
  advertisement for bids
  sự quảng cáo gọi thầu

  Kinh tế

  quảng cáo nhỏ
  quảng cáo phân loại
  rao vặt
  sự quảng cáo
  tờ quảng cáo
  advertisement index
  bản liệt kê tờ quảng cáo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X