• (Khác biệt giữa các bản)
  (Bỏ đi, huỷ bỏ, gạt bỏ, diệt đi, làm mất đi)
  ((viết tắt) cura ditto)
  Dòng 226: Dòng 226:
  =====(âm nhạc) đô=====
  =====(âm nhạc) đô=====
  -
  =====(viết tắt) cura ditto=====
  +
  =====(viết tắt) của ditto=====
   +
   
  ===Hình thái từ===
  ===Hình thái từ===
  :[[Doing]] (V_ing)
  :[[Doing]] (V_ing)
  [[Category:Thông dụng]]
  [[Category:Thông dụng]]

  16:38, ngày 25 tháng 11 năm 2007

  /du:, du/

  Thông dụng

  Ngọai động từ .did, .done

  Làm, thực hiện
  to do one's duty
  làm nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ
  to do one's best
  làm hết sức mình
  Làm, làm cho, gây cho
  to do somebody good
  làm lợi cho ai; làm điều tốt cho ai
  to do somebody harm
  làm hại ai
  to do somebody credit
  làm ai nổi tiếng
  Làm, học (bài...); giải (bài toán); dịch
  to do one's lessons
  làm bài, học bài
  to do a sum
  giải bài toán, làm bài toán
  the "Arabian Nights" done into English
  cuốn "nghìn lẻ một đêm" dịch sang tiếng Anh
  Làm xong, xong, hết
  how many pages have you done?
  anh đã đọc xong bao nhiêu trang rồi?
  have you done laughing?
  anh đã cười hết chưa?
  Dọn, thu dọn, sắp xếp, thu xếp ngăn nắp, sửa soạn
  to do one's room
  thu dọn buồng
  to do one's hair
  vấn tóc, làm đầu
  Nấu, nướng, quay, rán
  meat done to a turn
  thịt nấu (nướng) vừa chín tới
  Đóng vai; làm ra vẻ, làm ra bộ
  to do Hamlet
  đóng vai Ham-lét
  to do the polite
  làm ra vẻ lễ phép
  Làm mệt lử, làm kiệt sức
  I am done
  tôi mệt lử
  Đi , qua (một quãng đường)
  to do six miles in an hour
  đi qua sáu dặm trong một giờ
  (từ lóng) bịp, lừa bịp, ăn gian
  to do someone out of something
  lừa ai lấy cái gì
  (thông tục) đi thăm, đi tham quan
  to do the museum
  tham quan viện bảo tàng
  (từ lóng) chịu (một hạn tù)
  (từ lóng) cho ăn, đãi
  they do him very well
  họ cho anh ta ăn uống no nê; họ cho anh ta ăn uống ngon lành
  to do oneself well
  ăn uống sung túc, tự chăm lo ăn uống sung túc

  Nội động từ

  Làm, thực hiện, xử sự, hành động, hoạt động
  he did well to refuse
  hắn từ chối là (xử sự) đúng
  to do or die; to do and die
  phải hành động hay là chết, phải thắng hay là chết
  Thời hoàn thành làm xong, hoàn thành, chấm dứt
  have you done with that book?
  anh ta đọc xong cuốn sách đó chưa?
  have done!
  thôi di! thế là đủ rồi!
  he has done with smoking
  hắn đã bỏ (chấm dứt) cái thói hút thuốc lá
  Được, ổn, chu toàn, an toàn, hợp
  will that do?
  cái đó được không? cái đó có ổn không?
  that will do
  điều đó được đấy, cái đó ăn thua đấy
  this sort of work won't do for him
  loại công việc đó đối với hắn không hợp
  it won't do to play all day
  chơi rong cả ngày thì không ổn
  Thấy trong ngườii, thấy sức khoẻ (tốt, xấu...); làm ăn xoay sở
  how do you do?
  anh có khoẻ không? (câu hỏi thăm khi gặp nhau)
  he is doing very well
  anh ta dạo này làm ăn khấm khá lắm
  we can do well without your help
  không có sự giúp đỡ của anh chúng tôi cũng có thể xoay sở (làm ăn) được tốt thôi

  Trợ động từ

  (dùng ở câu nghi vấn và câu phủ định)
  do you smoke?
  anh có hút thuốc không?
  I do not know his name
  tôi không biết tên anh ta
  (dùng để nhấn mạnh ý khẳng định, mệnh lệnh)
  do come
  thế nào anh cũng đến nhé
  I do wish he could come
  tôi rất mong anh ấy có thể đến được

  Động từ

  (dùng thay thế cho một động từ khác để tránh nhắc lại)
  he works as much as you do
  hắn cũng làm việc nhiều như anh (làm việc)
  he likes swimming and so do I
  hắn thích bơi và tôi cũng vậy
  did you meet him? Yes I did
  anh có gặp hắn không? có, tôi có gặp
  he speaks English better than he did
  bây giờ anh ta nói tiếng Anh khá hơn (là anh ta nói) trước kia

  IDIOMS

  to do again
  làm lại, làm lại lần nữa
  to do away
  Bỏ đi, huỷ bỏ, gạt bỏ, diệt đi, làm mất đi
  this old custom is done away with
  cổ tục ấy đã bị bỏ đi rồi
  to do away with oneself
  tự tử
  to do by
  xử sự, đối xử
  do as you would be done by
  hãy xử sự với người khác như anh muốn người ta xử sự với mình
  to do for (thông tục)
  chăm nom công việc gia đình cho, lo việc nội trợ cho (ai)
  Khử đi, trừ khử giết đi; phá huỷ, huỷ hoại di; làm tiêu ma đi sự nghiệp, làm thất co lỡ vận
  he is done for
  hắn chết rồi, hắn bỏ đời rồi, gần tiêu ma sự nghiệp rồi
  to do in (thông tục)
  bắt, tóm cổ (ai); tống (ai) vào tù
  Rình mò theo dõi (ai)
  Khử (ai), phăng teo (ai)
  Làm mệt lử, làm kiệt sức
  to do off
  bỏ ra (mũ), cởi ra (áo)
  Bỏ (thói quen)
  to do on
  mặc (áo) vào
  to do over
  làm lại, bắt đầu lại
  ( + with) trát, phết, bọc
  to do up
  gói, bọc
  done up in brown paper
  gói bằng giấy nâu
  Sửa lại (cái mũ, gian phòng...)
  Làm mệt lử, làm kiệt sức, làm sụm lưng
  to do with
  vui lòng, vừa ý với; ổn, được, chịu được, thu xếp được, xoay sở được
  we can do with a small house
  một căn nhà nhỏ thôi đối với chúng tôi cũng ổn rồi; chúng tôi có thể thu xếp được với một căn nhà nhỏ thôi
  I can do with another glass
  ( đùa cợt) tôi làm một cốc nữa vẫn không hề gì
  to do without
  bỏ được, bỏ qua được, nhịn được, không cần đến
  he can't do without his pair of crutches
  anh ta không thể nào bỏ đôi nạng mà đi được
  to do battle
  lâm chiến, đánh nhau
  to do somebody's business
  giết ai
  to do one's damnedest
  (từ lóng) làm hết sức mình
  to do to death
  giết chết
  to do in the eye
  (từ lóng) bịp, lừa bịp, ăn gian
  to do someone proud
  (từ lóng) phỉnh ai, tâng bốc ai
  to do brown

  Xem brown

  done!
  được chứ! đồng ý chứ!
  it isn't done!
  không ai làm những điều như thế!, điều đó không ổn đâu!
  well done!
  hay lắm! hoan hô!

  Danh từ

  (từ lóng) trò lừa đảo, trò lừa bịp
  (thông tục) chầu, bữa chén, bữa nhậu nhẹt
  We've got a do on tonight
  Đêm nay bọn ta có bữa chén
  ( số nhiều) phần
  fair dos!
  chia phần cho đều!, chia phần cho công bằng!
  ( Úc) (từ lóng) sự tiến bộ, sự thành công

  Danh từ

  (âm nhạc) đô
  (viết tắt) của ditto

  Hình thái từ

  Doing (V_ing)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X