• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (03:41, ngày 3 tháng 10 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 6: Dòng 6:
  =====Sự hình thành, sự tạo thành, sự lập nên=====
  =====Sự hình thành, sự tạo thành, sự lập nên=====
  ::[[the]] [[formation]] [[of]] [[character]]
  ::[[the]] [[formation]] [[of]] [[character]]
  -
  ::sự hình thành tính nết
  +
  ::sự hình thành đặc tính/đặc điểm/tính cách
  =====Hệ thống tổ chức (xã hội), cơ cấu=====
  =====Hệ thống tổ chức (xã hội), cơ cấu=====

  Hiện nay

  /fɔ:'mei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hình thành, sự tạo thành, sự lập nên
  the formation of character
  sự hình thành đặc tính/đặc điểm/tính cách
  Hệ thống tổ chức (xã hội), cơ cấu
  (quân sự) sự bố trí quân sự, sự dàn quân; đội hình (máy bay)
  (địa lý,địa chất) thành hệ
  (ngôn ngữ học) sự cấu tạo (từ)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự hình thành, cấu tạo

  Giao thông & vận tải

  đội hình
  formation flight
  sự bay theo đội hình

  Y học

  chất cấu tạo
  sự hình thành

  Kỹ thuật chung

  cấu tạo
  mặt đường đất
  sự tạo thành
  bed formation
  sự tạo thành dòng dẫn
  bog formation
  sự tạo thành bùn lầy
  bog formation
  sự tạo thành đầm lầy
  bog formation
  sự tạo thành sình
  carbide formation
  sự tạo thành cacbua
  drop formation
  sự tạo thành giọt
  formation of loudness
  sự tạo thành âm lượng
  peat formation
  sự tạo thành than bùn
  supporting formation
  sự tạo thành dòng sông
  swamp formation
  sự tạo thành bùn lầy
  swamp formation
  sự tạo thành đầm lầy
  swamp formation
  sự tạo thành sình
  terrace formation
  sự tạo thành dòng sông
  waste formation
  sự tạo thành chất thải
  web formation
  sự tạo thành lô giấy
  web formation
  sự tạo thành súc giấy
  zone formation
  sự tạo thành vùng
  vỉa

  Kinh tế

  sự tạo hình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X