• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (08:53, ngày 20 tháng 1 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 8: Dòng 8:
  ::lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Âu
  ::lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Âu
  -
  =====( Territory) hạt (miền, khu vực tạo nên một phần của Hoa Kỳ, Uc, Canada; không được xếp hạng là bang hoặc tỉnh)=====
  +
  =====( Territory) hạt (miền, khu vực tạo nên một phần của Hoa Kỳ, Úc, Canada; không được xếp hạng là bang hoặc tỉnh)=====
  ::[[North]] [[West]] [[territory]]
  ::[[North]] [[West]] [[territory]]
  ::hạt Tây Bắc
  ::hạt Tây Bắc

  Hiện nay

  /'terətri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lãnh thổ (đất đai thuộc chủ quyền của một nước)
  Turkish territory in Europe
  lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Âu
  ( Territory) hạt (miền, khu vực tạo nên một phần của Hoa Kỳ, Úc, Canada; không được xếp hạng là bang hoặc tỉnh)
  North West territory
  hạt Tây Bắc
  Đất đai, địa hạt (khu vực ai chịu trách nhiệm..)
  Khu vực, vùng, miền
  Lĩnh vực, phạm vi (hiểu biết, hoạt động)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  địa phận lãnh thổ

  Kỹ thuật chung

  khu đất
  khu vực
  lãnh thổ
  boundary of territory
  giới hạn lãnh thổ
  boundary of territory
  ranh giới lãnh thổ
  district as subdivision of administrative territory
  khu hành chính chia nhỏ thuộc lãnh thổ
  fractional zoning within territory
  sự phân (chia) vùng lãnh thổ
  natural boundary of territory
  giới hạn lãnh thổ tự nhiên
  planning zoning of territory
  sự phân vùng quy hoạch lãnh thổ
  territory arrangement
  sự quy hoạch lãnh thổ
  territory coverage
  sự gộp vùng lãnh thổ
  territory development
  sự phát triển lãnh thổ
  territory planning
  quy hoạch lãnh thổ
  territory relief
  địa hình lãnh thổ
  territory safeguard
  sự bảo vệ lãnh thổ
  vùng đất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X