• (đổi hướng từ Hinging)
  /hɪndʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bản lề (cửa...)
  Khớp nối
  Miếng giấy nhỏ phết sẵn hồ (để dán tem... vào anbom)
  (nghĩa bóng) nguyên tắc trung tâm; điểm mấu chốt
  to be off the hinges
  ở trong tình trạng sức khoẻ ọp ẹp
  Bối rối, quẫn trí

  Ngoại động từ

  Nối bằng bản lề; lắp bản lề

  Nội động từ ( + .on)

  Xoay quanh ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to hinge on a post
  xoay quanh một cái trụ
  to hinge on a principle
  xoay quanh một nguyên tắc

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bản lề, khớp nối; sự treo

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Bản lề, khớp nối, (v) nối bằng bản lề

  Xây dựng

  đặt bản lề

  Kỹ thuật chung

  bản lề
  bản lề cửa
  chốt
  concrete hinge
  chốt bê tông
  drag hinge pin
  chốt bản lề kéo
  falling butt hinge
  bản lề dẹt chốt rời
  fast-pin hinge
  bản lề chốt cố định
  fixed pin butt hinge
  bản lề chốt cố định
  fixed pin butt hinge
  bản lề dẹt chốt cố định
  hinge bolt
  chốt bản lề
  hinge facing
  chốt gắn bản lề cửa
  hinge joint
  liên kết chốt
  hinge pin
  chốt pittông
  loose-pin butt hinge
  bản lề dẹt chốt nới
  loose-pin hinge
  bản lề chốt lỏng
  plastic hinge
  chốt dẻo
  shear hinge
  chốt chịu cắt
  strap and gudgeon hinge
  bản lề cánh bướm có chốt trục
  strap and gutgeon hinge
  bản lề cánh bướm có chốt trục
  chốt nối
  loose-pin butt hinge
  bản lề dẹt chốt nới
  khớp
  abutment hinge
  khớp chân vòm
  adjustable ball hinge
  khớp cầu điều chỉnh được
  ball bearing butt hinge
  bản lề nửa khớp
  ball bearing hinge
  khớp có ổ bi
  ball-bearing butt hinge
  bản lề dẹt có khớp
  blind hinge
  khớp chìm
  complete hinge
  khớp hoàn toàn
  concrete hinge
  khớp bê tông
  connect by hinge
  nối khớp
  crown hinge
  khớp ở đỉnh
  cut-in hinge
  khớp chìm
  cylindrical hinge
  khớp (hình) trụ
  cylindrical hinge
  khớp hình trụ
  fictitious hinge
  khớp ảo
  fixed hinge
  khớp cố định
  flange hinge
  khớp mặt bích
  flat hinge
  khớp phẳng
  flat hinge
  khớp dẹt
  frictionless hinge
  khớp trơn
  frictionless hinge
  khớp không ma sát
  hinge bearing
  sự tựa trên khớp
  hinge end
  đầu khớp
  hinge joint
  khớp bản lề
  hinge joint
  khớp hình trụ
  hinge joint
  khớp kiểu pianô
  hinge joint
  mối nối khớp
  hinge less arch
  vòm không khớp
  hinge moment
  mômen khớp xoay trụ
  hinge point
  điểm khớp
  hinge post
  cột có khớp
  hinge spring
  lò xo khớp nối
  hinge support
  sự tựa trên khớp
  hinge supported beam
  dầm (có) gối tựa khớp
  hinge-type conduit ballast hinged
  tải trọng dằn khớp của đường ống
  ideal hinge
  khớp lý tưởng
  imaginary hinge
  khớp ảo
  imaginary hinge
  khớp giả tạo
  integral hinge
  khớp nối động
  intermediate expansion hinge
  khớp giãn trung gian
  joint hinge
  khớp bản lề
  joint hinge
  khớp nối
  living hinge
  khớp nối động
  location of a hinge
  vị trí khớp
  movable hinge
  khớp di động
  perfect hinge
  khớp lý tưởng
  piano hinge
  khớp bản lề
  piano hinge
  khớp kiểu piano
  pin hinge
  khớp bulông
  pivot hinge
  bản lề có khớp xoay
  pivot hinge
  khớp ổ đứng
  pivot hinge
  khớp nối kiểu bản lề
  plastic hinge
  khớp dẻo
  plastic hinge and yield line
  khớp dẻo và đường chảy dẻo
  plate hinge
  khớp lá
  real hinge
  khớp thực
  simple hinge
  khớp đơn giản
  single hinge
  khớp đơn
  single hinge
  khớp một bản lề
  single-hinge frame
  khung một khớp
  skewback hinge
  khớp chân vòm
  span hinge
  khớp (tại) nhịp
  steel hinge
  khớp bằng thép
  temporary hinge
  khớp tạm thời
  three-dimensional hinge
  khớp không gian
  top hinge
  khớp đỉnh (vòm)
  triple-hinge arch
  vòm 3 khớp
  khớp bản lề
  khớp kiểu pianô
  khớp nối
  hinge spring
  lò xo khớp nối
  integral hinge
  khớp nối động
  living hinge
  khớp nối động
  pivot hinge
  khớp nối kiểu bản lề
  lắp bản lề
  nối bằng khớp
  sự treo
  vòng (treo)

  Kinh tế

  điểm mấu chốt

  Địa chất

  khớp, bản lề

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X