• (đổi hướng từ Lingered)
  /'liɳgə/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Nấn ná, lần lữa, chần chừ, nán lại
  to linger at home after leave
  chần chừ ở nhà sau khi hết phép
  to linger over (upon) a subject
  viết (nói) dằng dai về một vấn đề
  Kéo dài
  to linger over a meal
  kéo dài một bữa ăn
  Chậm trễ, la cà
  to linger on the way
  la cà trên đường đi
  Sống lai nhai (người ốm nặng); còn rơi rớt lại (phong tục...)

  Ngoại động từ

  Kéo dài
  to linger out one's life
  kéo dài cuộc sống lây lất khổ cực
  Làm chậm trễ
  Lãng phí (thời gian)

  Hình Thái Từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X