• (đổi hướng từ Gutted)
  /gΛt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ruột
  small gut
  ruột non
  blind gut
  ruột tịt
  (số nhiều) ruột, lòng (thú vật)
  Sự can đảm, sự quyết tâm; ( số nhiều) (thực vật học) sự gan góc, sự gan dạ, khí phách, tinh thần chịu đựng
  a fellow full of gut
  người can đảm gan góc
  (số nhiều) (thông tục) cái bụng, cái thùng chứa (tượng trưng cho sự tham ăn, tham uống)
  (số nhiều) (thông tục) nội dung chính, phần có giá trị (của cái gì)
  guts of a speech
  nội dung chính của bài nói


  Dây ruột mèo (dùng cho đàn viôlông); dây cước (để câu cá); chỉ khâu vết mổ
  Đường hẻm nhỏ; cửa hẹp (sông, biển)
  to hate sb's guts
  ghét cay ghét đắng ai
  to sweat one's guts out
  kiệt sức vì làm việc quá nặng nhọc

  Ngoại động từ

  Moi ruột (một con vật)
  to gut a fish
  moi ruột cá
  Phá huỷ bên trong
  a house gutted by fire
  ngôi nhà bị lửa thiêu sạch bên trong (chỉ còn bốn bức tường)
  Rút ruột, rút gan; rút hết tinh tuý (một cuốn sách)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  kênh
  máng
  ruột

  Kinh tế

  bỏ ruột
  ruột

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X